Daglig leder

Metro AS er et nyopprettet selskap som har overtatt utbyggerfunksjonen fra Rædergård Entreprenør AS. Hovedfokus til Metro AS er utvikling av eiendom og salg av boligprosjekter i Fosen og tilhørende områder. Dette omfatter hele prosessen - fra tomteerverv via regulering og byggesak til ferdig bolig med god kvalitet fra begynnelse til slutt. Bedriften er lokalisert på Brekstad og har god kjennskap til boligmarkedet på Fosen.

Firma Jobzone for Metro
FylkeTrøndelag
Søknadsfrist11.11.2018

Vi søker etter en proaktiv og initiativrik daglig leder som utvikler Metro AS videre.

Arbeidssted er Yrjarsgate 8, sentralt på Brekstad så det kan legges til rette for pendlere.

Dine ansvarsområder

Som daglig leder vil du lede og utvikle Metro AS. Du vil identifisere og finne tomteområder som utvikles fra tomtekjøp til ferdig bolig. Du vil ha prosjektansvar for de ulike prosjektene som settes i gang, hvor du også vil være kontraktsansvarlig for innkjøp fra leverandører og salgskontrakter når boligen er solgt. Du har økonomisk resultatansvar for Metro AS, i tillegg til at du skal budsjettere hovedregnskap og prosjektregnskap. Du har også ansvar for å lede og motivere ansatte, i tillegg til rekruttering av nye ansatte når det er behov.

Dine kompetanser

Du har ledererfaring fra kommersielle virksomheter og erfaring med utvikling og/eller utbygging av eiendom. Gjerne har du erfaring fra liknende virksomheter og relevant utdanningsretning. Du har god økonomisk forståelse og har hatt resultatansvar fra tidligere arbeid. At du kommuniserer godt på norsk er en selvfølge.

Dine personlige egenskaper

Du handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultatene innen ditt område. Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter. Du skaper en sterk og positiv effekt på forretningsmessig utvikling og fortjeneste. Videre har du økonomisk fokus, du identifiserer potensiell risiko og er årvåken til finansielle konsekvenser av egen aktivitet. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt.

Vårt tilbud til deg

Vi har konkurransedyktige betingelser. Du vil få mulighet til å påvirke og forme din egen arbeidsplass og -hverdag i stor grad og utvikle et selskap videre.

Alle henvendelser og søknader behandles konfidensielt.

Spørsmål om stillingen?

Tine Norsted Karlsen

Partner

tine.norsted.karlsen@jobzone.no

905 23 326

Søk stilling

Vis flere stillinger: