Det er berammet hovedforhandling i Vestfold tingrett med oppstart 28. juni i år. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Daglig leder tiltalt for grovt skattesvik og farlige arbeidsforhold: - Særdeles skjerpende omstendigheter

En daglig leder må møte i retten tiltalt for både grovt skattesvik og flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

– Det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter fordi overtredelsen har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse, skriver Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud i tiltalebeslutningen.

Den tiltalte er daglig leder i et norskregistrert utenlandsk selskap (NUF) med hovedadresse i Litauen.

Høydearbeider uten tilstrekkelig sikring

Ved flere anledninger i oktober 2018 skal arbeidere i byggeselskapet ha utført arbeider i over to meters høyde uten tilstrekkelig sikring.

«Dette omfatter krav om at gangbaner, plattformer og arbeidsplasser som er plassert i høyden til en hver tid skal være solide og stabile. Videre skal gangbaner og gulv ha rekkverk der høyden er større enn 2 meter for å sikre mot fare for at personer eller gjenstander kan falle ned», heter det tiltalen.

Ved en av byggeplassene skal det også ha blitt brukt en sag som ikke var i forskriftsmessig stand.

Lovbruddene skal ha skjedd på byggeplasser i Vestfold og Telemark.

Skal ha fortsatt arbeidene i høyden etter stansvedtak

Den daglige lederen er også tiltalt for forsettlig eller uaktsomt å ha overtrådt pålegg fra Arbeidstilsynet om stans av virksomhetens aktivitet.

Bakgrunnen er at lederen skal ha latt høydearbeidene fortsette til tross for at han var kjent med eller burde vært kjent med et vedtak om stans av alt arbeid i høyden på over to meter.

Skal ha unnlatt å følge pålegg

I tillegg er mannen tiltalt for å ha unnlatt å følge pålegg fra Arbeidstilsynet i oktober 2018 om å sende inn arbeidsavtaler og timelister for alle arbeidstakere.

Mannen må også svare for at han skal ha latt 11 arbeidstakere arbeide på byggeplasser uten gyldig HMS-kort.

Grovt skattesvik

Påtalemyndighetene har også tiltalt mannen for økonomiske forhold.

Ifølge tiltalen skal mannen fra 1. januar til 31. august 2019 unnlatt å levere skattemelding for merverdiavgift for selskapet. Omsetningen var i denne perioden på 1.908.402 kroner og påtalemyndighetene mener at unndratt merverdiavgift utgjorde 477.100 kroner.

Som daglig leder skal han også ha unnlatt å føre eller sørge for at regnskap ble ført for selskapet for hele 2019.

– Jo større risiko for liv og helse, jo alvorligere er saken

Politiet sier til Byggeindustrien at de tar denne type kriminalitet alvorlig.

– Dette er sakstyper som på generelt grunnlag utgjør et samfunnsproblem og innebærer risiko for arbeidstakernes liv og helse. Jo større risiko for liv og helse, jo alvorligere er saken. Dette er også sakstyper som vanskeliggjør kontroll- og tilsynsmyndighetenes arbeid. Politiet tar slike saker på alvor, og dette er saker hvor allmennpreventive hensyn veier tungt, sier politiadvokat Camilla Garshol ved seksjon for økonomi- og miljøkriminalitet i Sør-Øst politidistrikt.

Om tiltalen sier Garshol følgende:

– Jeg ønsker ikke å gå konkret inn på denne saken, da jeg ikke ønsker å forhåndsprosedere før saken skal opp i tingretten.

Byggeindustrien har vært i kontakt med mannens forsvarer Ole Petter Breistøl, men han kan foreløpig ikke kommentere saken.

Det er berammet hovedforhandling i Vestfold tingrett med oppstart 28. juni i år.