Daglig leder/Forretningsutvikler

Norsk Rørallianse AS (NRA) ble etablert i 2002 som et forpliktende samarbeid mellom noen av de beste, store frittstående regionale norske rørentreprenørene. NRA hadde i 2014 en omsetning på drøye 2,1 mrd. NRA skal bidra til at deltakerne i alliansen styrker sine posisjoner som de mest konkurransedyktige regionale aktørene samtidig som de samlet utvikles til å bli en sterk utfordrer på landsdekkende nivå. Videre skal NRA bidra til at deltakerne er best mulig rustet til å møte morgendagens utfordringer i form av endrede rammebetingelser og ny konkurransesituasjon. NRA har i dag 11 deltakerbedrifter etablert på mer enn 35 steder rundt om i landet og har ca. 2000 medarbeidere. For nærmere info, se www.nra.no

Firma NRA - Norsk Rørallianse
FylkeAkershus
StedSkedsmo
Søknadsfristsnarest

DAGLIG LEDER/FORRETNINGSUTVIKLER

Forretningsutvikling - Strategisk rådgivning - utvikling og vekst

Vil du være med på å videreutvikle Norsk Rørallianse (NRA) til å bli en enda mer SLAGKRAFTIG allianse?

NRA er i en spennende utvikling med sterk konkurransekraft i lokale markeder. Vi ønsker nå en ny markeds- og forretningsorientert daglig leder/forretningsutvikler som vil være en pådriver for å identifisere nye lønnsomme prosjekter, bidrar til godt samarbeid mellom alliansens samarbeidsbedrifter og som i sum bidrar til at alliansen utvikler seg godt også fremover. Det forventes at ny daglig leder bidrar til strategisk rådgivning på styre- og selskapsnivå.

Styrets hovedstrategi vil hele tiden være å finne tiltak som gjør alliansen og enkeltbedriftene best mulig. Hovedutfordringene i dette er å finne den optimale kombinasjonen av interessante utviklingsprosjekter for den enkelte bedrift og for alliansen som en helhet.

Hovedoppgaver:

 • Daglig leder i NRA/NRA Invest
 • Arbeide aktivt for å identifisere nye muligheter og ideer for NRA og NRA Invest
 • Vurdere aktuelle markedssegmenter og utarbeide forretningsplaner
 • Fremskaffe finansielt grunnlag for eventuelle nyetableringer/oppkjøp
 • Etablere og videreføre relevant nettverk og infrastruktur
 • Bistå med kompetanse i prosjekter og prosesser i NRA sentralt eller hos NRAs eierbedrifter
 • Daglig leder rapporterer til et styre og leder en stab på fire personer.

Vi ser etter en daglig leder som:

 • har en åpen og inkluderende stil, både overfor styret, alliansens selskaper, kunder og samarbeidspartnere
 • er strategisk og utviklingsorientert, med evne til gjennomføring
 • fremstår som sterkt engasjert i alliansens videre utvikling
 • bygger relasjoner og ser verdien i nettverksarbeid
 • arbeider for at medlemsbedriftene oppnår lønnsom vekst

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring fra VVS- eller fra annen relevant byggebransje.
 • Solid forretningsforståelse
 • Strategisk tenkende med erfaring i å drive strategiprosesser.
 • God økonomisk forståelse og erfaring med å styre etter måltall/nøkkeltall
 • Vellykket erfaring som leder med personalansvar.
 • Relevant utdannelse
 • Relevante erfaringer og resultater innen stillingens ansvarsområder kan kompensere for formell kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Kommersielle og strategiske evner
 • Teknisk og faglig solid
 • Resultatorientert
 • Høy etisk integritet
 • Stor arbeidskapasitet, selvstendig og selvgående arbeidsform
 • Gode samarbeidsevner
 • Flink til å motivere og oppnå respekt og anerkjennelse som leder i et fagmiljø
 • Gode fremstillingsevner
 • Utadvendt og flink til å pleie etablert nettverk.

Vi tilbyr:

 • En spennende toppleder/forretningsutvikler-rolle i en ledende allianse i sterk utvikling
 • Interessante og krevende utfordringer i grensesnittet strategisk rådgivning og forretningsutvikling
 • Rådgiver for styre og administrasjon hos ledende enkeltbedrifter i ulike markeder i Norge
 • Uformelt miljø og kompetente kolleger
 • Spennende diskusjoner på tvers i organisasjonen
 • En toppleder- og forretningsutviklingsrolle som stiller store krav til personlig integritet samt diplomatiske og offensive personlige kvaliteter

Kontaktpersoner:

Tor-Egil Ruud, Rådgiver
40 85 74 88

Jarle Aune, Styreleder

91 37 33 87

Søk stilling

Vis flere stillinger: