Dag Andresen. Foto: Tuva Skare

Dag Andresen gjenvalgt som styreleder i BNL

Dag Andresen fra Veidekke/EBA ble fredag ettermiddag gjenvalgt som styreleder i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Tidligere toppleder i Selvaag Bolig, Baard Schumann (Boligprodusentene), var i utgangspunktet innstilt som nestleder i styret. Ettersom han ikke lenger leder Selvaag Bolig, er han heller ikke representert som styreleder i Boligprodusentene – og stilte derfor heller ikke på valg som styremedlem i BNL. Dermed ble Steinar Holm, VKE, valgt inn som nestleder.

Med seg i styret får de:

Nina Aasland går inni BNL-styret.

Bjarne Hønningstad, Treindustrien
Hans Chr. Meling, NML
Jørgen Evensen, EBA
Nina Aasland, Norsk Utleieforening
Torkild Korsnes, Rørentreprenørene 
Åsmund Østvold, Byggmesterforbundet