GPS-utstyr er særlig utsatt for tyveri. Her undersøker politiet GPS-tyveri fra en gravemaskin på Jevnaker i fjor høst. Foto: Politiet/NTB scanpix

Da landet stengte grensene, bremset GPS-tyveriene opp

I april i fjor opplevde Hæhre og Isachsen Maskinutleie 13 GPS-tyverier på kort tid. Da landegrensene korona-stengte i vår, ble problemet borte.

Frank Ole Sørensen i Hæhre & Isachsen Maskinutleie. Foto: Hæhre & Isachsen

Denne artikkelen er hentet fra siste nummer av Byggeindustrien.

Tyverier i byggenæringen

Tyverier fra byggeplasser er et stort problem for byggenæringen. En undersøkelse fra Byggenæringens Landsforening (BNL) og Ipsos som ble publisert i januar i år, viser av en av fem av bedrifter i byggenæringen opplevde tyverier i 2019.

Undersøkelsen viser imidlertid at det er store bransjeforskjeller. Mens 50 prosent av entreprenørene i undersøkelsen svarer at de har blitt utsatt for tyveri, er det 16 prosent av byggmestrene som svarer det samme.

Undersøkelsen viser at seks av ti bedrifter svarer at tyveri fra byggeplass fører til økte kostnader til innkjøp av utstyr og sikring av byggeplass. For rundt en tredjedel fører dette også til forsinkede prosjekter.

665 bedrifter i byggenæringen svarte på spørsmålene som ble stilt av Ipsos i november 2019.

– Vi merket at tyveriene falt betraktelig fra våre anlegg. Faktisk ble det helt slutt på det i en periode, sier daglig leder Frank-Ole Sørsensen i Hæhre og Isachsen Maskinutleie når Byggeindustrien spør om de har merket en endring i antall tyverier under koronakrisen.

Selskapet har vært hardt rammet av tyveri tidligere. I april i fjor ble fem GPS-enheter stjålet fra selskapets maskiner ved Tvedestrand og på Kolomoen i Stange.

Fire måneder senere forsvant ytterligere åtte enheter fra tre ulike steder på Østlandet.

I vår og sommer har de vært langt mer forskånet for tyverier. Slik har det vært inntil nylig.

I slutten av august i år opplevde maskinutleieren tyverier på to anlegg i henholdsvis Kongsberg og Drøbak. Sørensen anslår at verdier for til sammen 350.000 kroner forsvant i raidene.

– Da fikk vi også et varsel fra politiet om at de hadde sett flere tilsvarende tyverier ned mot Sørlandet, og de ba oss være ekstra årvåkne. Så det tyder vel på at problemet øker på så fort grensene åpner opp igjen. Det viser dessuten hvor viktig mer omfattende grensekontroll er for å få stoppet denne type kriminalitet, sier Sørensen.

Mistet utstyr for over en million

Frode Hanserud i Morten Bruvold AS. Foto: Morten Bruvold AS

Hos anleggsentreprenøren Morten Bruvold AS kjenner de seg igjen i beskrivelsene til Hæhre og Isachsen Maskinutleie.

De opplevde å miste tre GPS-anlegg under to tyverier på Ringerike og i Rælingen i fjor. I år har de ikke vært utsatt for tyveri.

– Jeg skjønner antakelsen om at stengingen av landegrensene kan ha medvirket, men samtidig er det flere ting som spiller inn, blant annet hvor du har anlegg til enhver tid. Vi gjorde også flere grep i fjor da vi ble utsatt for tyveri. Nå tar alle maskinførerne våre med seg det som er av løse gjenstander når de forlater maskina for dagen, sier daglig leder Frode Hanserud i Morten Bruvold AS.

Han sier et GPS-anlegg har en verdi på mellom 315.000 og 350.000 kroner.

– Vi mistet utstyr for cirka en million i tyveriene i fjor. I tillegg får du produksjonsstoppen som koster mye. Du er hjelpeløs som gravemaskinfører i dag uten GPS-en, det er jo den de styrer etter, sier Hanserud.

Fall i tyveri fra næringsbygg og -areal

Anne Strand i poliitet. Foto: Politiet

Byggeindustrien har spurt Sørøst politidistrikt om statistikker for byggeplasstyverier under koronaperioden.

Vi har ikke fått tall byggeplasser alene, men statistikker for tyverier fra næringsbygg eller -areal der byggeplasser er en del av tallmaterialet.

De viser et betydelig fall i saker fra 12. mars og fram til 17. august sammenlignet med samme periode i 2018 og 2019.

Mens tallet i 2018 og 2019 var henholdsvis 150 og 187, var det tilsvarende tallet for 2020 redusert til 108.

Søk Byggeindustrien har gjort hos landets lokal- og regionaviser tyder også på at antallet omtalte GPS-tyverier har dalt fra 2019 til 2020.

– Det er vanskelig å sette to streker under svaret på hva som er årsaken til nedgangen, men det er nærliggende å tro at koronakrisen og grensestengning har vært medvirkende. Vinningskriminalitet utføres ofte av mobile bander som beveger seg på tvers av landegrenser, sier politioverbetjent og næringslivskoordinator Anne Strand i Sørøst politidistrikt til Byggeindustrien.

– Når det gjelder GPS-tyverier fra bygg- og anleggsplasser, så har vi sett at de ofte knyttes til mobile kriminelle som kommer inn over grensa i Ørje og fortsetter nedover fra Østlandet til Sørlandet og opp kysten på Vestlandet. Når grensene stenger, er det naturlig at det også slår ut på denne type kriminalitet, legger hun til.

Bedre samarbeid

Samtidig mener Strand at også samarbeidet mellom politi og næringslivet er blitt bedre de siste årene, og at bedre sikring av verdisaker kan ha medvirket til nedgangen i tyveri fra næringsbygg og næringsarealer.

– Vi samarbeider både med byggenæringen og andre bransjer, og de aktørene som tar grep for å sikre seg selv, oppnår også resultater. Det ser vi tydelige eksempler på i dagligvarebransjen. Etter en serie med tobakkstyverier, hadde politiet møter med alle sikkerhetssjefene i de store kjedene der vi gikk gjennom hvordan kjedene selv sikrer byggene sine. Vi så store forskjeller, noe som også ga utslag i hvor utsatt de var. Vi så også at det var små grep som skulle til, for å redusere risikoen for tyverier, sier Anne Strand.

Hun mener bygg- og anleggsaktører har et ansvar for å sikre seg bedre selv.

– Det er mange som gjør en god jobbsikring allerede. Det er ofte enkle tiltak som er effektive, men man må bli fortalt hvordan man skal gjøre det. Derfor er samarbeidet mellom bransje og politi så viktig, sier Strand.

Har et ansvar selv

I Hæhre og Isachsen Maskinutleie er de enige i at bransjen selv har et ansvar for å sikre seg bedre.

– Vi bruker kameraovervåkning noen steder, og vi setter i verk andre tiltak for å sikre oss. Men samtidig så er vi til stede på veldig mange anleggsplasser, og anleggene er lange. I Mandal er vi nå inne i et prosjekt som er rundt 15-16 kilometer i utstrekning, og da vi jobbet på Helgeland Nord-prosjekt, så var det 12 mil med anlegg på det lengste. Det er mange maskiner plassert utover, og det gjør det krevende å sikre seg 100 prosent, sier Frank-Ole Sørensen.