Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Creditsafe: Kraftig konkursøkning

Etter et første kvartal med konkursnedgang, har pendelen nå svingt kraftig i andre retning, viser en oversikt fra kredittopplysningsforetaket Creditsafe.

– Konkurstallene svinger kraftig, og gjør en helomvending fra første til andre kvartal. Vi hadde kanskje et lite håp om at vi skulle være over kneiken etter den positive inngangen på året, men denne utviklingen er helt i tråd med det vi har forventet oss. Q2 sørget for en effektiv korrigering av oppturen vi fikk i Q1, og vi ser nå en utvikling med en tydelig økning i antall konkurser, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway i en pressemelding.

I andre kvartal var det 1.069 norske selskaper som gikk konkurs. Dette er en økning på 27 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Til sammen har det så langt i år vært en økning i antall konkurser på fem prosent sammenlignet med fjoråret.

Per Fjærestad i Creditsafe. Foto: Creditsafe
Per Fjærestad i Creditsafe. Foto: Creditsafe

Bygg- og anleggsnæringen har både hatt mange konkurser, og det har vært konkurser som henger sammen med nedgangen for bygg, viser tallene.

Kategorien «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» har hatt 53 konkurser i juni, og det samme har «Oppføring av bygninger», ifølge Creditsafe. Dette gir en konkursøkning på henholdsvis 47 prosent og seks prosent sammenlignet med fjoråret. For hele andre kvartal har det vært en konkursøkning på 57 prosent innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Her har det vært 159 konkurser, mot 101 i fjor. Økningen innenfor oppføring av bygninger har vært på 20 prosent, med 155 i 2024 mot 129 konkurser i 2023 i andre kvartal.

– Den harde sannheten er at antallet konkurser innen bygg og anlegg øker konsekvent, og med en høyere takt enn den generelle konkursutviklingen, sier Per Fjærestad i pressemeldingen.

Den største konkursøkningen i prosent i andre kvartal er det “Omsetning og drift av fast eiendom” som står for, med “Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet” på andreplass, ifølge Creditsafe-tallene. Omsetning og drift av fast eiendom har hatt 49 konkurser, noe som er en økning på 113 prosent fra samme kvartal i fjor. Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet har hatt 36 konkurser, noe som betyr en økning på 106 prosent.

– Vi har vært inne på ringvirkningene av problemene i byggebransjen i tidligere rapporter, og har blant annet nevnt hvordan transportnæringen og byggevarehandelen står mer utsatt til. Nå ser vi tydeligere og tydeligere at vi får en markant konkursøkning i stadig flere bransjer med tilknytning til bygg og anlegg, sier Fjærestad.

Han trekker fram to store og profilerte konkurser fra andre kvartal: Agder Gruppen og BoligPartner.

Konkurser i andre kvartal fra 2019 til 2024. Illustrasjon: Creditsafe
Konkurser i andre kvartal fra 2019 til 2024. Illustrasjon: Creditsafe