Cramo utvider i Sverige

Utleieselskapet Cramo utvider virksomheten i Sverige etter at de har overtatt et konkurrerende firma. Vi har fått følgende pressemelding som vi formidler videre på svensk:

Cramo förvärvar Hyreshusets verksamhet i Täby Cramo har övertagit verksamheten i Hyreshuset i Täby. I överlåtelsen ingår samtliga ca 850 maskiner i hyresflottan, kontraktet på Hyreshusets nybyggda lokaler och samtliga sex anställningsavtal. Hyreshuset i Täby bedriver sedan 1984 uthyrning av maskiner och utrustning. Omsättningen uppgår till ca 10 MSEK. Kunderna är främst små och medelstora byggföretag, men också en del privatkunder i närområdet. Företaget ingår som ett av nio fristående företag som bedrivs under varumärket Hyreshuset. De övriga Hyreshusen berörs ej av förvärvet. Cramo, som är ett av Europas största uthyrningsföretag har sedan tidigare tio depåer i Storstockholmsområdet. Uthyrning är i mångt och mycket en lokal verksamhet, säger Cramos koncernchef Gunnar Glifberg. Vår marknadsledande ställning på riksplanet bygger på att vi även lokalt kan erbjuda ett brett sortiment, bra service och väl belägna uthyrningsdepåer. Genom förvärvet av Hyreshuset förstärker vi vår position i norra Stockholm ytterligare, säger Jan B. Lundberg som är chef för Cramos affärsenhet Öst, där Stockholm ingår. Hyreshuset har en intressant kundbas som kompletterar vår egen. Dessutom har man betydligt bättre belägna och mer ändamålsenliga lokaler dit vi kommer att flytta verksamheten från vår nuvarande Täby-depå. Per Erik Stenberg som byggt upp den verksamhet som Cramo nu tar över kommer under en övergångstid att kvarstå som ansvarig. Verksamheten har utvecklats mycket positivt de senaste tio åren. Att vi nu kommer in som en del i Sveriges största uthyrningsföretag ger våra kunder tillgång till ett betydligt större produktsortiment vilket underlättar den fortsatta tillväxten, säger Per Erik Stenberg.