Administrerende direktør Bjørn Melheim og ansvarlig for HMS og kvalitet i Cramo, Heidi Settemsdal.

Cramo gjennomførte sin første HMS-uke

Rundt 150 Cramo-ansatte har denne uken gjennomført flere HMS-kurs i Cramos første HMS-uke.

Ansatte fra alle Cramos 26 avdelinger i Norge har denne uken gjennomført utleiebedriftens første HMS-uke. Administrerende direktør Bjørn Melheim og ansvarlig for HMS og kvalitet i Cramo, Heidi Settemsdal, forteller at HMS-satsingen har blitt godt mottatt av kollegene, og det internasjonale konsernet har også vendt blikket mot HMS-uken i Norge.

Representanter for Cramo i Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland og Latvia har denne uken besøkt kollegene sine i Norge for å lære om HMS-arbeidet bedriften gjør her og om HMS-uken som Cramo i Norge har gjennomført for første gang i det internasjonale konsernets historie.

– Vi har jobbet målrettet med HMS i mange år, men vi har tatt noen kvantesprang de siste to årene, sier Melheim til Byggeindustrien.

Nye verktøy

Cramo-direktøren forteller at de blant annet har latt seg inspirere av de store entreprenørene i Norge, som har gjennomført HMS-uker for sine ansatte i flere år. Selv om risikobildet ikke er helt det samme for de som jobber hos Cramo som hos arbeidere ute på norske bygge- og anleggsplasser, understreker Melheim og Settemsdal at de fortsatt må ha kraftig fokus på sikkerheten rundt jobben de gjør.

– Vi har hatt kurs i Cramos HMS-systemer, kurs om lokal risikostyring, og så har vi hatt kurs i å ta i bruk nye digitale hjelpemidler, forteller HMS-sjef Heidi Settemsdal.

I alle Cramos utleieavdelinger i Norge har de ansatte kunne delta i en rekke korte kurs i løpet av uken. I tillegg har de lokale avdelingene rettet ekstra fokus på sikkert bruk av utstyr, trening og kosthold. Cramo-direktøren forteller at han også har lært mye ved å delta på samtlige av de tre hovedkursene.

– Blant annet har jeg fått være med på brannøvelse i Porsgrunn, og jeg har lært om sikker og skadeforebyggende bruk av Hilti-maskinene til Motek, så det er mye man kan lære, forteller han.

I tillegg til å fokusere på det tradisjonelle utstyret og maskinene som Cramo håndterer, har HMS-uken også rettet fokus mot nye, egenutviklede mobilapplikasjoner for blant annet ukentlige vernerunder, og til høsten slippes også et HMS-spill som skal skape mer oppmerksomhet for de ulykkesrisikoene som de ansatte kan utsettes for.

Travel uke

Selv om det kan bli travelt å gjennomføre kurs i tillegg til alt annet som kreves i løpet av en arbeidsdag, forteller Melheim og Settemsdal at HMS-uken har blitt tatt godt imot blant de ansatte.

– Inntrykket vi har, er at dette har blitt mottatt veldig positivt, og at mange setter pris på å kunne fokusere ordentlig på HMS. Vi skal ikke legge skjul på at vi er i en arbeidshverdag, og for mange kommer dette på toppen av alt annet som skal gjøres, men Cramos hovedfokus er sikkerhet. Vi skal ha null skader med fravær gjennom av året. Alle skal ha en trygg arbeidshverdag, understreker Melheim.

Cramo-direktøren vedgår at de som utleiebedrift ikke er like risikoutsatte som mange andre kolleger i bygge- og anleggsnæringen, men påpeker at de også håndterer farlige maskiner, og mener det er viktig at alle har HMS fremst i tankene hver dag på jobb i alle deler av næringen.

– Cramos ansatte er i relativt liten grad utsatt for ulykkesrisiko, men vi driver også med monteringsvirksomhet av blant annet brakkerigger, varme- og elektroanlegg og heiser, og dette er farlig arbeid. Ellers jobber vi med klargjøring og reparasjon av maskiner. Her er det også risiko for å skade seg, forteller Melheim.

HMS-sjef Heidi Settemsdal påpeker at den vanligste skadeårsaken blant Cramos ansatte i Norge dog er å skli på isen om vinteren.

– Men det handler også om at vi må passe på å rydde på arbeidsplassen og, for eksempel, strø når det er glatt ute, sier hun.

Allerede har arrangørene av HMS-uken gjort seg en rekke erfaringer, og Bjørn Melheim forteller at han er overbevist om at neste års HMS-uke blir enda bedre.