Statens vegvesen er i gang med reguleringsplanen for E39 Stord-Os (Hordfast). Illustrasjon: AMCDissing & Weitling

COWI vant Hordfast-kontrakt

COWI AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen om utarbeiding av reguleringsplan for strekningen E39 Ådland-Svegatjørn.

Konsulentoppdraget har en verdi på rundt 80 millioner kroner, og det aller meste av arbeidet skal utføres i løpet av de 15 neste månadene, skriver Statens vegesen i en pressemelding.

– Dette er et omfattende og viktig prosjekt, og vi fikk inn fem gode tilbud fra Multiconsult, Norconsult, COWI, Asplan Viak og SWECO Norge. COWI AS er den rådgivaren som totalt sett har levert best på kriteriene for tildeling av oppdraget. Nå ser vi fram til et godt samarbeid med dette firmaet, der målet er å få utarbeidet en så god reguleringsplan som mulig, sier prosjektleder Sverre Ottesen i meldingen.
Kontrakten med COWI AS inneholder også fire opsjoner som kan løses ut i kontraktsperioden. Forslag til reguleringsplan skal etter planen være klart våren 2022