Johan Arnt Vatnan

COWI skal lage reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand for Nye Veier

COWI AS har fått oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand.

Strekningen er om lag 54 km lang og består i dag av vei med ulik standard, fartsgrenser og varierende ulykkesfrekvens, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Det var i april Nye Veier meldte at dette planarbeidet skulle forseres. Nå er det valgt rådgiver som skal utarbeide reguleringsplanen. Det er ventet at kontrakten blir signert før sommeren.

-Vi er glade for å ha fått COWI AS om bord i prosjektet og ser fram til å samarbeide med et godt rådgiverteam. COWI AS scoret samlet best på kravene vi stilte for å få oppdraget. Nå kan vi gå i gang med å utarbeide reguleringsplanen. Vi skal vi se på muligheter for å optimalisere plasseringen av veilinja og andre forbedringsmuligheter. Reguleringsplanen må gi handlingsrom for detaljprosjekteringen entreprenøren skal gjøre i neste fase igjen. Målet er å skape et transportsystem som er sikkert og fremmer verdiskaping i regionen, binder sammen bo- og arbeidsmarkedet og legger til rette for at transportsystemet blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. Nye Veier er forpliktet til å bidra til å nå sektorpolitiske mål i NTP 2022-2033 for å få reduserte co2-utslipp, sier Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Reguleringsplanen som skal utarbeides bygger på kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad som ble vedtatt høsten 2019.

Det foreligger utkast til planprogram for E18 Dørdal - fylkesgrensa og E18 Pinesund – Tvedestrand. Planprogrammet skal ferdigstilles som en del av oppdraget.

Planarbeidet for utbedring av ny fylkesvei 416 til Risør skal også koordineres opp mot prosjektet.