Fra Haakonsvern. Foto: Jakob Østheim, Sjøforsvaret

COWI og 3RW arkitekter vinner oppdrag for Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har besluttet å tildele kontrakten for et stort prosjekt ved Haakonsvern i Bergen til COWI i samarbeid med 3RW Arkitekter AS. Prosjektet vil ha umiddelbar oppstart.

I det nye oppdraget, som ble tildelt 12. mai 2017, skal 3RW arkitekter bidra med prosjekteringsledelse og arkitektfag, mens COWI skal ha ansvar for de tekniske fagene. 

– Forsvarsbygg er en kunde som stiller høye krav, og det er veldig godt å få bekreftet at vi har det som skal til for å kunne ta på oss disse oppdragene, sier Bjørn Instanes, regionsjef i COWI sør- og vestlandet.

I oppdraget planlegges det umiddelbar oppstart, og de første leveransene finner sted allerede før sommeren.

Oppdraget omfatter blant annet energiløsninger for Haakonsvern base. Forsvarsbygg har de siste årene hatt særlig økt fokus på energiledelse, og har i samarbeid med Enova redusert den årlige energibruken med 136 GWh siden 2012. Det tilsvarer årsforbruket til ca. 6 800 norske husstander.