Cort Adelers gate 33

Selv om det opprinnelige fasadeuttrykket fra 1898 i stor grad er gjenskapt, er interiøret i Cort Adelers gate 33 nå like moderne som hvert av nybyggene på hver side som også inngår i prosjektet.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg kontorer

Bruttoareal: 8.500 kvadratmeter

Byggherre: Vika Utvikling AS (Winta Eiendom)

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktssum eks. mva.: 217 millioner kroner

Prosjekt- og byggeledelse: KPP-Byggeadministrasjon

Arkitekt: Mellbye Arkitektur Interiør

Interiørarkitekt: Scenario Interiørarkitekter v/Trine Roald

LARK: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere: RIB og RIG: Skanska Norge, konstruksjonsavdeling | BREEAM, BIM og stikning: Skanska teknikk | Geolog, RIA, RIBfy: Rambøll Norge | RIV: Norconsult | RIE og utførende: Lysteknikk | Miljøkonsulent: Multiconsult |

Underleverandører og leverandører: Tømrer: Noveta | Rør: ORAS | Ventilasjon: Bryn Byggklima | Heis: OTIS | Prefab: Contiga | Riving og miljøsanering: R3 Entreprenør | Grunnarbeid: Firing & Thorsen | Spunt og sikring: Entreprenørservice | Stål: EMV Construction | Muring bygg B, flislegging: Murmester Stryken og Gudbrandsen | Legging av armering: Borg Armering | Dekkestøp: Fron Betong | Kantinekjøkken: Norrøna Storkjøkken | Glass- og alufasade: Profilteam | Trevinduer: Hovland Trevarefabrikk | Takvinduer: Velux Norge | Solavskjerming: Vental Hunter Douglas | Lås og beslag: TrioVing | Branntetting: Firesafe | Injisering/vanntetting: Ingeniør Habberstad | Mur og fasadepuss, blikkenslager: Drogseth | Tekking: Hesselberg Tak | Terrazzo: Respo Terrazzo/Ellingard | Rekkverk: PKS Industri |
Kontorfronter: Bosvik | Himlinger: Akustikk Innredning | Innredning / garnityr: Idema | Maler: Edvardsson Entreprenør | Tepper/gulvbelegg: Ragnar Andersson | Parkett: ParkettPartner | Fuging: Øyan & Schie Fuging | Taktil merking: Safe Deck Norge | Karuselldør: Boon Edam | Gartner: Sport & Grøntanlegg | Sykkelstativer: Haniss | Datagulv: Sigmund Olsen Agentur

Byården på hjørnet av Cort Adelers gate og Ruseløkkveien har vært benyttet som skole i flere omganger, først ærverdige Den kvindelige industriskole i Christiania, siden en del av Høyskolen i Oslo. I årenes løp har det vært fremmet flere forslag til reguleringsformål for eiendommen, både boliger, hotell og kontorer/næring har vært blant alternativene. Winta Eiendom kjøpte eiendommen våren 2011, og ønsket å utvikle den til noe av det ypperste innen kontorfremleie i Oslo. Miljø- og energimålet var BREEAM-NOR Very Good.

Den bevaringsverdige bygården (Bygg B) er totalrehabilitert, mens det mot sydfasaden er oppført et nybygg på fire etasjer (Bygg C) med tilbaketrukket fjerde etasje. Et tilbaketrukket glassbygg binder ny og gammel bygningsmasse sammen. I vest, langs Cort Adelers gate, ble et bygg fra 1936 revet og erstattet med et nybygg (Bygg A) på seks etasjer med tilbaketrukket toppetasje. Det er god internforbindelse mellom alle tre byggene.

Under nybyggene er det gravet ut parkeringskjellere i to plan, der hvert plan er på cirka 1.000 kvadratmeter.

Advokatfirma inn

Både Mellbye Arkitektur Interiør og totalentreprenør Skanska Norge har vært engasjert i prosjektet i flere år. Skanska solgte seg ut etter å ha vært på eiersiden, men beholdt en entreprenørklausul. Etter at byggherre og leietaker Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (i dagligtale kalt SANDS) signerte leiekontrakt 31. august 2015, kunne Skanska sette i gang de fysiske arbeidene på tomta allerede 1. oktober samme år.

Bygget fra 1936 lå vegg i vegg med Bygg B, og var knyttet sammen med felles trapperom. Selve miljøsaneringen og rivingen gikk hånd i hånd med HMS-aspektet. Det ble sprengt to etasjer ned og gravd ut for to parkeringsetasjer.

– Vi gjorde mange tiltak for å sikre at Bygg B sto mens vi sprengte ut tomta, blant annet tett sømboring med sikringsstag under eksisterende bygg for å sikre at ikke det gamle bygget skulle skli ut. Vi gjorde alt vi kunne for å redusere risikoen og vi var lettet da kjelleren endelig var ferdig støpt ut, sier prosjektleder i Skanska Norge, Petter Hesselroth.

Bygget åpnet opp

Det bevaringsverdige bygget hadde vært gjennom flere

ombygninger i årenes løp, og det nøyaktige tegningsgrunnlaget fantes ikke. Det ble derfor skannet før man begynte de innvendige rivearbeidene, mens all ”innmat” fremdeles var på plass.

– Det var først da vi tok ned lettveggene at vi så hvordan situasjonen faktisk var. Mye av bæreveggene skulle fjernes, og bygget ble åpnet opp for å få den layout-
en som arkitektene ville ha. Noe av det mest krevende var å få statikken på plass slik at bygget sto støtt. Gavlveggen mot Bygg A var jo fjernet, og bygget ble forsterket med mye provisorisk stål, forklarer Hesselroth.

Det ble brukt tak over tak-løsning, for å sikre forutsigbar fremdrift og kvalitet.

– Det var et gammelt bygg med stubbloftleire, å få fuktighet inn kunne gitt uante konsekvenser. Loftet er åpnet opp, det ble fjernet søyler for å få større romfølelse og satt inn nye takvinduer. Enkelte av de gamle trebjelkene var over tid blitt dårligere. Her er det gjort en kombinasjon av avstivende tiltak; noen er forsterket med stål, mens andre er skrudd mer sammen. Taket er etterisolert, det er lagt inn ny ventilasjon og ny båndtekking, sier Hesselroth.

Det er satt inn ny heis, og det gamle trapperommet er støpt igjen. Det er et nytt trapperom i hele byggets høyde i den gamle delen mot vest. Det er nye vinduer i hele bygget, som alle er anbefalt i henhold til Byantikvarens Momentliste for gode vinduskopier. – Det er lagt vesentlige ressurser i å gjenskape det opprinnelige uttrykket, påpeker Hesselroth.

Kontraster

Mens Bygg A ligger inntil det opprinnelige bygget, har Bygg C en forbindelse via en glassbru over flere etasjer til Bygg B. Som en sterk kontrast til pussfasadene i det rehabiliterte 1898-bygget er Bygg A og C kledd med en kombinasjon av glass og plassbygget aluminiumfasade. Et karaktertrekk er at vinduene går fra gulv til tak, kun med et smalt bånd mellom hvert plan. Bak de perforerte sikksakk-platene ved hvert vindu ligger en rødlakkert plate som skal illudere cortenstål. Screens ivaretar solskjermingen på nybygg-
ene.

Den øverste inntrukne etasjen i Bygg A har en stor takterrasse med utekjøkken/barområde og utsikt. I gårdsrommet pågår arbeidene for fullt med å ferdigstille uteområdene, som får direkte utgang fra kantine og auditorium.

Hele den 1.763 kvadratmeter store tomta er bebygget. Det ga utfordringer både logistisk og for oppbevaring av materialer, spesielt i den perioden det ble gravet ut kjeller. Løsningen ble å leie deler av bakgården i nabobygget, og å plassere riggen der.

– Da avtalen med leietaker SANDS kom på plass, var det et uttalt ønske om High End-løsninger. Vi brukte litt tid på å definere hvilket nivå det egentlig innebar. Men resultatet, både i utførelse og materialvalg, er av høy standard og kvalitet, understreker Hesselroth, og forteller om rekkefølgekonsekvensene i fremdriften.

– Vi har på en måte undervurdert realiteten i at det faktisk er tre bygg som alle har hver sine utfordringer. De byggetekniske utfordringene i nybyggene i seg selv er overkommelige. Men det var store innvendige arbeider i gamlebygget. Mot vest var som nevnt hele gavlen revet, og vi var avhengige av at nybyggene på hver side var på plass før vi endelig kunne koble alt sammen og ferdigstille.

Cort Adelers gate 33 har vært et hektisk prosjekt for Skanska, med en svært kort mobiliseringstid fra leietakers signering i slutten av august til oppstart på byggeplass 1. oktober 2015. Det har gått rasende fort, fra oppstart til overlevering gikk det kun 17,5 måneder. På den tiden ble det gravet ut p-kjeller, revet et bygg, etablert to nye, og totalrehabilitert en bevaringsverdig bygård.

– Vi har lyktes grunnet et sterkt Skanska-team, samt godt samarbeide med leietaker og byggherre. Det har vært felles forståelse for nødvendigheten av raske beslutninger på alle sider av bordet, og et sterkt ønske om at alle parter skal lykkes, oppsummerer Hesselroth.