Avd.dir. Grethe Vikane i Statens vegvesen gratulerer daglig leder Knut Brusletto i Contexo AS med kontrakten. Foto: Geir Brekke/Statens vegvesen

Contexo sikret seg kontrakt i Askøypakken

- Vi har inngått kontrakt med Contexo AS, og gleder oss til å gå i gang med delprosjektet fylkesveg 213 Skiftesvik–Marikoven. Det sier fungerende prosjektleder for Askøypakken i Statens vegvesen, Bernt Kristen Vallestad.

Entreprenøren har erfaring fra veibygging over hele landet, også Hordaland. Siste prosjekt var rassikring og utvidelse av riksveg 13 Deildo i Ullensvang, som ble åpnet i fjor.
Contexo har basen sin i Hønefoss.

- Det er et krevende prosjekt med hensyn til tett bebyggelse og mye trafikk. Det er også en høy skjæring på «Kvitaneset» - som er utfordrande å ta ned. Men byggherre har forventninger til at entreprenøren utfører dette arbeidet på en god måte, melder vegvesen.no.

Delprosjektet vil gi utbedring til to felts veI med fortau fra Skiftesvik til snuplassen i Marikoven. Lengden er på ca. 1,4 km.

Det skal også legges ned nytt vann- og avløpsanlegg for Askøy kommune, samt ledningsnett for kabel-etatene.

Det skal bygges ny bru over elven Pøyla, ved siden av dagens bru. Kontraktsummen er på 98,4 mill. kr. Byggestart vil etter planen bli i høst.