Consulens Brygge

Foto: Ill.: Niras/SkanskaFoto: Mikkel WalleFoto: Foto: Mikkel WalleFoto: Foto: Arve GravdalFoto: Foto: SkanskaFoto: Foto: Arve Gravdal
Lilleland

Lilleland

Elementsør

Elementsør

Trappeteknikk

Trappeteknikk

MurmesterMyhre

MurmesterMyhre

Nordanlogo

Nordanlogo

Consulens Brygge ligger sør for Paradis, like ved Stavanger sentrum, med utsikt mot både fjorden og solnedgang. Boligprosjektet, som Breeam-sertifiseres, har både synlige og usynlige kvaliteter.

Fakta

Sted: Stavanger

Prosjekttype: Boligprosjekt

Bruttoareal ca. BB4: 4.700 kvadratmeter.
BB3: 3.300 kvadratmeter. P-Anlegg: 1950 kvadratmeter.

Byggherre: Kulimport Eiendomsutvikling

Totalentreprenør: Skanska Norge

Arkitekt: Niras

LARK: Niras

Rådgivere: RIB, RIBfy: Procon l BREEAM: Veni l RIV, RIE:
Teqva l RIBr: Head Energy Branncon l RIA: Brekke & Strand l RIB prefab: Elementsør l RIG, BIM: Skanska Teknikk l RIEn: Skanska Norge

Underentreprenører og leverandører: Rør, elektro, venti-lasjon: Teqva l Rekkverk, trapper, balkonger: Trappeteknikk l Oppmåling: Anko l Kjøkken og baderomsinnredning: Studio Sigdal, Norema l Murer: Toralf Myhre l Parkett: Bo Andren l Tømrer: Byggefirma Tunge (BB3), Svela Bygg (BB4) l Grunn- og utomhusarbeid: Stangeland Maskin l Beslag: Habi l Branntetting: Lilleland l Lås og beslag: Låssenteret l Solskjerming: Atum Prosjekt l Maler: Interiørfaghuset T. Lund l Prefab trapper, balkonger, dekker: Elementsør l Vinduer: Nordan l Glass/Alu: Rubicon l Ståldører og port: Hörmann l Leilighetsdører: Nordic Door

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Første del av prosjektet består av to bygninger, med totalt 63 leiligheter. Byggene, på ni etasjer, ligger nord-

vest på tomten. Et felles parkeringsanlegg er allerede på plass. Med tiden kommer to så å si tilsvarende bygg, samt utvidelse av eksisterende parkeringsanlegg.

Gulvet i de laveste leilighetene ligger bare sju meter over bølgene, så her er elementene virkelig tett på. I første etasje, i bygget nærmest fjorden, er det to gjestehybler, som store hotellværelser. Takket være de slipper boligkjøperne opplevelsen av å «måtte» kjøpe et ekstra soverom, for de to - tre gangene i året barn og eller barnebarn kommer på overnatting. Hyblene reserveres via en app. Prosjektet har også felles delerom. Det inneholder hyller med blant annet verktøy, som egner seg for å dele på, samt felles selskapslokale.

Fasadeplater

Fasadeoverflatene på byggene i Consulens Brygge er av Trespa. Det er en høykvalitets fasadeplate for eksteriør. Fasadene har jordfarger, i to ulike rød-brune toner. I regnvær skifter de karakter, sollys gir andre sjatteringer.

Selv om det gjenstår to bygg, preges prosjektet i stor grad av å være ferdig. Grøntområdet, med lekeplass, er beplantet og tatt i bruk. I fremkant av og langs byggene ligger drenerende gangbaneheller, som er den del av overvannshåndteringen. Og mellom byggene og fjorden ligger en promenade. Den er offentlig og vil ta deg nesten til sentrum.

Måtte tenke helt nytt

Byggherre for boligprosjektet er Kulimport Eiendomsutvikling AS, som eies av Skanska Eiendomsutvikling AS og Base Bolig AS. Totalentreprenør er Skanska Norge AS. Både navnet Kulimport og Consulens Brygge har solid lokal forankring. Opp gjennom tiden har det versert ulike planer for tomten. Så løsnet det og byggingen startet, for tre år siden.

Fra Skanskas side har arbeidet vært ledet av John Inge Mathiesen. Dette var hans første boligprosjekt som prosjektleder. De to første årene ble prosjektet i stor grad påvirket av pandemien, så kom Ukraina-krigen.

– Vi gikk ut fra det første prosjekteringsmøtet den dagen butikkene ble tomme for toalettpapir og barna kom uventet tidlig fra skolen, forteller han.

De fleste planene som var lagt måtte legges om, og de måtte finne helt nye måter å gjøre ting på.

– I etterkant er vi nok blitt langt flinkere til å jobbe på Teams, sier prosjektlederen med et forsiktig smil.

En god følelse

Alle landets byggeprosjekt ble rammet av pandemien, men jo mer som gjensto før ferdigstilling, jo mer ble prosjektene påvirket. Consulens Brygge var helt i startfasen den torsdagen i mars 2020. Da konsekvensene fra Covid 19 var i ferd med å gi seg, ble Europa rammet av Russlands innvasjonskrig. Etter det har tilgangen til enkelte materialer, som trengs for småkomponenter til hvitevarer og brannvarslere, vært utfordrende.

Consulens Brygge har ikke bare en spesiell beliggenhet, men også gode bo- og fellesareal. Kjøperne er i all hovedsak godt etablerte voksne, som solgte eneboligen for å flytte til leilighet.

– Forsinkelsene i leveransene gjorde jo at en kjente det på kroppen. En føler det når en vet at folk har solgt boligene sine, og en ikke er trygg for at leilighetene blir ferdige i tide, beskriver prosjektlederen.

Så leverte de likevel alt til avtalt tid.

Høy standard

Leilighetene varierer fra 40 til 400 kvadratmeter. Bygningene er på ni etasjer, i tillegg til underetasje. Utsikten mot øst er til Paradis og Ryfylke, leiligheter med vindu mot vest får inn solnedgangen. Alle arealer har gjennomgående høy standard. Energi til oppvarming kommer fra fjernvarmenettet, og distribueres via vannbårent varme-system.

Byggene er fundamentert med stålkjernepeler. Råbygget består av betong og stål. I et så sjønært areal, preget av gammel handel og industri, var eksisterende sjøbunn og eksisterende fyllmasser forurenset. Det var også en gammel betongkai, som nå er revet. Alt arbeid og forurensede masser er ivaretatt i henhold til kravene fra Stavanger kommune og Statsforvalteren.

Overvannshåndteringen på tomten handler i hovedsak om fordrøyning til grunnen, blant annet via permeable heller. Prosjektet skal miljøsertifiseres. Ambisjonen er å oppnå Breeam-Nor klassifiseringen Very Good.

Gikk seg til

Underentreprenører har stort sett vært firma Skanska har arbeidet med tidligere. Bortsett fra det første prosjekteringsmøte, gikk alle møter på Teams i starten. Samspillet ble nok lettere da de kom tilbake i samme rom og kunne sitte sammen rundt ett bord igjen. Byggestarten var også preget av behovet for å ha folk og arbeidslag i ulike soner og klokkevis inndeling. Det var blant annet ulike tider for tilgang til matsalen.

– Vi leide også inn et firma som sørget for å desinfisere alle overflater som tas på, daglig. Det var mange utfordringer knyttet til korona. Blant annet hadde vi en episode hvor alle rørleggerne måtte i karantene samtidig. Men alt i alt gikk det bra, og vi opprettholdt byggingen gjennom det hele. Jeg tror vi fikk igjen for desinfiseringen, strenge munnbindkrav og grenser for maks antall personer som fikk jobbe i samme areal samtidig. Erfaringene fra pandemien har nok også skjerpet alle når det gjelder planlegging og effektivisering, mener John Inge Mathiesen.

Gode tilbakemeldinger

Etter en litt famlende start hvor mye handlet om at folk skulle unngå å puste på hverandre, gikk ting seg til.

– Og hvordan er resultatet?

– Resultatet ble aldeles supert, med gjennomgående topp kvalitet. Det handler ikke bare om utforming og materialvalg, men også om kvaliteten av arbeidet som er levert, svarer totalentreprenørens prosjektleder fornøyd.

Opplevelsen hans bekreftes i en kundeundersøkelse gjennom Prognosesenteret, som byggherren har fått gjennomført. Tilbakemeldingen etter overtakelse fra kjøperne var en score på 76 på første bygget, og 81 på det andre. Dette var over bransjesnittet på 73 i fjor, og et resultat entreprenøren er veldig stolt av.

Også samarbeidet med Kulimport Eiendomsutvikling AS har vært svært bra, beskriver Mathiesen.

Et fint fellesskap

Grunnarbeidene på Consulens Brygge startet sommeren 2020. Byggeprosjektet har vært todelt. Arbeidet startet på den nordvestlige blokken. Etter hvert som arbeidet var ferdig på den, fortsatte mannskapet på den andre. Prosessen gav en fin flyt, hvor alle fagene fikk arbeide rasjonelt. Den siste blokken ble overlevert i vår. Der ble arbeidene avsluttet med at det grønne kom på plass i ute-arealene da frosten forsvant for i år.

For John Inge Mathiesen har det vært en spesiell tid. Etter det første prosjekteringsmøtet, i det første boligprosjektet han hadde ansvar for, måtte alle planene endres. Men resultatet har blitt bra.

– Vi har vært et godt team. Fra byggherren, via Skanska, med gjengen jeg har hatt med meg og alle underentreprenørene, så har det vært gode folk. Uten dem hadde ikke resultatet blitt det samme. I etterkant har vi en god følelse, ingen tvil om det, sier prosjektlederen.


Flere prosjekter