Foto: Base/Skanska
Foto: Base/Skanska

Consulens Brygge i Stavanger BREEAM-sertifisert

Boligprosjektet Consulens Brygge ved Hillevågsvatnet I Stavanger er nå Breeam-Nor-sertifisert med klassifiseringsnivå «Very Good» for designfasen.

– Vi er svært stolte av å ha bistått Base og Skanska med å være de første i Rogaland som har fått Breeam-sertifikat for et boligbygg. Denne miljøsertifiseringen gir boligkjøperne trygghet for at kvalitet og miljø blir ivaretatt i sitt nye hjem når de første to byggene, parken og sjøpromenaden står ferdig neste år, sier Heather Bergsland, leder for bærekraft i Veni, i en pressemelding.

Det er Veni som har vært Breeam-rådgivere på Consuelens Brygge, og sammen med kollega Vilde Eikeskog har Bergsland hjulpet prosjektledelsen med å tilrettelegge for en god prosess.

– Tidligere har vi «breeamet» både næringsbygg og undervisningsbygg, men det er altså første gang vi sertifiserer boliger her i regionen, sier Eikeskog.

– Consulens Brygge har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder miljø, helse og trivsel. Da er det godt å se at vi har nådd målet om denne miljøsertifiseringen, sier regiondirektør i Skanska Eiendomsutvikling, Magnus Ervik Fossheim, i meldingen.

Også hos partner Base Bolig blir dette markert som en viktig milepæl.

– Jeg har tidligere vært med på å få sertifisert næringsbygg, men dette blir standarden også for de fleste boligprosjekter i framtiden, sier prosjektleder Odd-Are Njå.

Consulens Brygge skal bestå av fire bygg med totalt 121 leiligheter og 10 rekkehus. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2023.