Arkitekt: Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter

Consto valgt til forprosjekt for Sundebygget i Ålesund

Consto Midt-Norge og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim(Sit) har signert avtale om forprosjekt for nytt studentbygg og nye studentboliger i Ålesund.

Sundebygget er et samarbeidsprosjekt mellom Brødr. Sunde AS, NTNU, Ålesund kommune og Sit, skriver Consto i en pressemelding.

Det nye bygget skal inngå i en større campusutbygging ved NTNU i Ålesund, cirka fem kilometer øst for sentrum. Bygget er på totalt 4.902 kvadratmeter og skal romme et studenthus medinnovasjonshub, treningssenter, konsertscene/studenthus,kaffebar,kontorer og møtefasiliteteri de tre første etasjene.

Over dette planlegges 84 studentboliger med felles kjøkken i hver etasje. Konkurransegrunnlaget ble utarbeidet av Multiconsult, Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter, og Consto har valgt å ta med seg disse i den videre prosessen.

Samspillsfasen startet i forrige ukeog skal pågå fram til uke 6 i 2020. Byggestart er planlagt i uke 16 2020, med ferdigstillelse i uke 43 2021.

- Vi er veldig glade for å ha vunnet dette forprosjektet. Nå skal vi i fellesskap optimalisere og videreutvikle byggherrens konsept innenfor prosjektets rammer. Vi ser frem til et godt samspill med alle parter, sier daglig leder i Consto Midt-Norge, Jomar Grøtan.

Formålet med samspillsfasen eråsikre at man kommer innenfor målpris både for studentboligeneog studentbygget. For studentboligenevil det bli vurdert ulike tekniske løsninger for å nå ambisjonen om et nullutslippsbygg i henhold til ZEB-0 (minus) EQ, det vil si at løsninger som bidrar til svært lavt energibehov og lave klimabelastninger vil bli vurdert (solceller, solfangere, bruk av gråvann etc.)