Illustrasjon: Consto

Consto ruster opp for el-busser

Consto har fått oppdraget med å bygge om et bussanlegg på Rosenholm sør for Oslo til et bussanlegg for el-busser.

- Veldig ønskelig med et slikt fremtidsrettet oppdrag. Det er viktig for oss å bidra til det grønne skiftet, sier daglig leder Morten Karlsen i Consto Anlegg Øst i en pressemelding.

Consto skal utføre jobben for Bussanlegg AS, et heleid datterselskap av Sporveien AS, og det er bussanlegget på Rosenholm sør i Oslo som skal opparbeides og tilpasses el-drift. Arbeidene starter i februar og ferdigstilles høsten 2021, kontraktens størrelse er på 64,5 millioner kroner uten merverdiavgift.

I arbeidene inngår bygging av ny vaskehall som tilbygg til eksisterende driftsbygning, etablering av nettstasjon 1 (6 MW) og mottak av høyspent tilanlegget, bygging av nettstasjon 2 (4 MW), bygging av kulvert for strømfremføring mellom nettstasjon 1 og 2, omlegging av oppstillingsarealene inkludert nødvendig dekkeutskifting, inkl. kabling og etablering av fundamenter for ladeinstallasjoner.

- Anlegget på Rosenholm vil bli det første helelektriske bussanlegget i Oslo-området og viktig for Ruters mål om utslippsfri busstrafikk innen 2028. Vi har forventninger om et godt samarbeid med Consto om å klargjøre anlegget i god tid før nye elektriske busser skal starte sin kjøring i januar 2022, sier daglig leder Jan Erik Ruud Olsen i Bussanlegg AS i meldingen.