Administrerende direktør Hans Kristian Seterlund i konsernet Consto. Arkivfoto

Administrerende direktør Hans Kristian Seterlund i konsernet Consto. Arkivfoto

Consto økte med mer enn én milliard kroner og snudde minus til pluss i 2021

Konsernet Consto hadde en omsetning på 8,1 milliarder kroner og et resultat på 223 millioner kroner i 2021. Dette er en kraftig forbedring fra konsernets første minusresultat noensinne i 2020.

Det kommer frem av en pressemelding fra entreprenørkonsernet onsdag.

Det Tromsø-baserte konsernet har i dag virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, samt i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB.

Den svenske virksomheten hadde en omsetning på 1,75 milliarder norske kroner og et resultat på 28,1 millioner kroner i 2021.

Ifølge pressemeldingen startet Consto 2022 med en historisk høy ordrereserve på 17,1 milliarder kroner, hvorav 4,2 milliarder kroner i Sverige.

– Etter et for oss meget resultatmessig svakt 2020, iverksatte vi i 2021 en rekke forbedrings- og effektiviseringstiltak som vi nå ser resultatet av, sier administrerende direktør Hans Kristian Seterlund.

– Vi er fornøyde med konsernets utvikling i 2021, til tross for korona-situasjonen som medførte tidsmessige forskyvninger i flere inngåtte kontrakter både i Norge og Sverige. I det store og hele har organisasjonen taklet utfordringene med pandemien godt, legger Seterlund til i pressemeldingen.

Consto er fortsatt aller størst i nord, og omsetningen for den norske byggevirksomheten i 2021 fordeler seg slik:

  • Nord-Norge: 1,94 milliarder kroner
  • Midt-Norge: 1,32 milliarder kroner
  • Vestlandet: 700 millioner kroner
  • Østlandet: 1 milliard kroner
  • Sørlandet: 290 millioner kroner

Anleggsvirksomheten fikk en samlet omsetning på omtrent én milliard kroner, heter det i pressemeldingen.