– Vi er fornøyd med konsernets utvikling i 2016, sier adm. direktør Hans Kristian Seterlund.

Consto øker i Norge - og skal vokse i Sverige

Entreprenørkonsernet Consto hadde en samlet omsetning i 2016 på 4,002 milliarder kroner (2,530 milliarder kroner i 2015) hvorav 470 millioner kroner i Sverige. Resultatet før skatt endte på 161 millioner kroner (108,8).

 Dette gir en resultatmargin på 4,0 prosent (4,3 prosent). Ordrereserven øker med én milliard til 5,7 milliarder kroner (4,7 milliarder).

– Vi er fornøyd med konsernets utvikling i 2016. Vi styrket posisjonen i det norske byggemarkedet og etablerte oss i Sverige, hvor vi allerede i første driftsår registrerer en omsetning på 470 millioner kroner. Potensialet i Sverige er stort og vi forventer en betydelig volumvekst i Sverige allerede i 2017, sier adm. direktør Hans Kristian Seterlund.

Fortsatt godt byggemarked i Norge
Consto tror på et fortsatt godt byggemarked i Norge. I Nord-Norge har selskapet en samlet omsetning på over 1,6 milliarder kroner.

– Veksten fremover vil skje på Østlandet, Hordaland og Midt-Norge, fastslår Seterlund. I 2016 gikk Consto inn i anleggsmarkedet på Østlandet og i Nord-Norge, men har så langt et beskjedent volum. I følge Seterlund er ambisjonen i anleggsmarkedet å fortsette oppbygging av regionale etableringer.

Consto har iverksatt et internt utviklingsprogram for å øke kompetansen på grønne og bærekraftige bygg. Som et ledd i dette er det ansatt en utviklingssjef for bærekraftige bygg.

– Vi tror på en økende bevissthet og etterspørsel etter grønne og bærekraftige løsninger i bygg, sier Seterlund.

720 ansatte i Norge og Sverige
Consto har 720 ansatte i Norge og Sverige hvorav 25 lærlinger i Norge. Samlet sykefravær i Consto-konsernet ble på 4,2 prosent (4,8 prosent).

– Vi intensiverer arbeidet med HMS, ryddige byggeplasser og lønnsomhet før volum, sier Hans Kr. Seterlund. Dette var også budskapet da Consto markerte sitt
tiårsjubileum med et arrangement for alle ansatte med ledsagere i København høsten 2016.