Consto SFJ as bygger Brandsøy barneskole og barnehage i en Design & Build Totalentreprise for Flora kommune. Illustrasjon: Salt Arkitekter

Consto bygger skole og barnehage i Flora

Consto SFJ as bygger Brandsøy barneskole og barnehage i en Design & Build Tota entreprise for Flora kommune.

Bruttoareal er 2.736 kvadratmeter, hvorav 1.257 kvadratmeter er nybygg og resterende en kombinasjon mellom lett og tung rehabilitering.

Fasadekledning er type Royal tre kledning. Byggemetoden er stripefundamenter av betong, søyler i plan 1 av betong, dekke i plan 2 av betong, søyler dragere og dekke fra og med dekke i plan 2 og opp t.o.m vegger i plan 3 av tre.

Taket er av type lett-takselementer.

Byggetid er fra første kvartal 2019 til første kvartal 2020.

Kontraktssummen er på 37,9 millioner kroner.