Illustrasjon: Consto/ Degree Of Freedom.
Illustrasjon: Consto/ Degree Of Freedom.

Consto bygger gang- og sykkelbru for Porsgrunn kommune

Consto Anlegg Sør AS skal bygge ny bru over Porsgrunnelva.

– Brua vil bli bygget som en klaffebru, slik at båttrafikk kan ledes forbi brustedet. Den nye brua vil bli 204 meter, fordelt på fem spenn. Hovedspenn med klaffer er 66 meter og fri bredde er fire meter, skriver Consto i en pressemelding.

Oppdraget omfatter prosjektering, grunn- og utomhusarbeider, betongarbeider, sjøarbeider, dykker-arbeid, elektro/belysningsarbeider, hydraulikk/styring og stålarbeider.

– Vi er ydmyke og takknemlige for dette oppdraget for Porsgrunn kommune. Brua blir et flott skue i sentrum av Porsgrunn, sier daglig leder i Consto Anlegg Sør, Roger Homdrom, i meldingen.

Brua bygges av stål og betong, og fundamenteres med stålrørspeler. Montasje av de fire bruseksjonene og bruklaffene utføres med kran fra lekter.

Arbeidene skal utføres i en totalentreprise med oppstart nå i løpet av februar, og med ferdigstillelse februar 2025.

Kontraktsummen er på cirka 155 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Det er Degree of Freedom som har prosjektert brua, i samarbeid med sine underkonsulenter Systra SWS (RIG), Saaha (ARK), Asplan Viak (LARK/SØK), Sting (RMek/RIE) og totalentreprenør Consto Anlegg Sør.

– Gjennom to omfattende konkurransefaser har teamet gjennomført forprosjektering inkludert arkitektonisk utforming, og vi går nå i gang med detaljprosjekteringen av den doble klaffebrua over Porsgrunnselva, sier Gaute Mo, partner i Degree of Freedom, til Byggeindustrien.

Denne artikkelen ble oppdatert med riktig informasjon om prosjekterende selskaper tirsdag kl 17.30.