F.v: Prosjektleder i Viken Fylkeskommune, Sigurd Velken og daglig leder i Consto Anlegg Øst AS, Morten Karlsen. Foto: Øystein Skandfer, Dovre Group

Consto Anlegg Øst har signert brukontrakt til 58 millioner kroner

Consto Anlegg Øst AS skal bygge nye fylkesvei 285 Asdøla
bru. Kontraktsummen er på ca. 58 millioner kroner.

Fredag 14. august signerte Viken fylkeskommune og entreprenøren kontrakten for bygging av ny bru over Asdølajuvet. Det melder Viken fylkeskommune på sin internettside.

Arbeidene starter høsten 2020, og skal etter planen være ferdig i mai 2022.

18. mai 2016 raste deler av landkaret på Asdøla bru. Brua ble revet og erstattet av en midlertidig bru. Den midlertidige brua har kun ett kjørefelt.

– Vi er glade for at vi snart kan starte byggingen av ny bru over Asdølajuvet, og at vi etter hvert også skal få på plass gode parkeringsmuligheter for de som bruker det populære turområdet ved juvet, uttaler Sigurd Velken, prosjektleder i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune opplyser at ny bru over Asdølajuvet skal bygges på nedsiden av dagens bru. Brua skal bygges som en slakkarmert betongbru på ca. 116 meter, med en utvendig bredde på 11.5 – 12,3 meter. I tillegg skal det bygges vei som knytter ny bru til dagens vei, og det skal legges om adkomstene til naboene slik at disse blir tilpasset den nye veien. Strømforsyningen i området og private vannledninger sør og nord for brua skal også legges om.