Consto Anlegg bygger jernbaneundergang i Løten

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Consto Anlegg Øst om bygging av tiltak på fylkesveg 166 i Løten sentrum.

Kontraktsummen er på 44,8 millioner kroner eks. mva. Fem entreprenører konkurrerte om oppdraget.

- Det blir oppstart rundt påsketider med endelig ferdigstillelse i juli 2019, opplyser daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen.

Prosjektet FV166 Ny jernbanebru Løten, består av utskifting av eksisterende jernbanebru for å oppnå 4,9 meter frihøyde, samt gi plass til to kjørefelt med gang- og sykkelvei. Landkarene av betong og stålbroen prefabrikeres. Dette medfører senkning av eksisterende vei og etablering av plass-støpte støttemurer. Prosjektet omfatter også etablering av 450 meter nye vann-, avløps- og overvannsledninger, ny belysning og ca. 1.700 meter nye kabler.

Tiltakene skal bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper i Løten sentrum.

 Consto Anlegg har også fått to mindre oppdrag; Pumpestasjon på Slattum for Nittedal kommune en kontrakt på 18,7 millioner kroner. For Frogn kommune skal selskapet oppføre nytt høydebasseng på Granheia for å sikre vann- og brannvanns-forsyning i kommunen. Kontrakten er på 12,6 millioner kroner eks. mva.

Prosjektleder leder i Statens vegvesen, Tom Erik Olstad (t.v.) og daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen undertegnet kontrakten i nærvær av teknisk byggeleder SVV, Valgard Stensbye, byggeleder SVV, Asgeir Skymoen og Constos prosjektleder, Svein Olav Busk. Foto: Statens vegvsen