Clarion Hotel The Hub

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Med konferansesal for 1000 personer, spa, restauranter og 810 hotellrom fordelt på 55.0000 kvadratmeter, er ikke The Hub bare et stort hotell. Det er Norges desidert største.

Fakta

Sted: Jernbanetorget i Oslo

Prosjekttype: Hotell

Bruttoareal: 55.000 kvadratmeter

Byggherre: Home Properties Choice Hotel

Byggherreombud: Probea

Totalentreprenør: Betonmast Oslo

Kontraktssum: 1,1 milliarder kroner

Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Interiørarkitekter: Anemone Wille Våge (fellesarealer og restauranter) og Björkén Architects (hotellrom)

Rådgivere: Byggherrerådgiver elektro: Foyn Consult l Byggherrerådgiver VVS: Erichsen & Horgen l Byggherrerådgiver innredning: Blender Interiør l RIB, RIBFy, RIEn, RIV, RIVA hotell: Norconsult l RIVA utomhus og RI Trafikk: Rambøll l RIA: Brekke & Strand l RIG: Multiconsult l RIBr: Fokus Rådgivning l RIE: Heiberg & Tveter, Rejlers Norge

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Oras l Ventilasjon: Haaland Klima l Elektro: Oneco l Spunt og peling: Kynningsrud l Betongarbeider: Eiker Husbygg l Gulvstøp og avretting: Hæhre Gulvstøp l Prefab: Contiga l Fasade: Staticus l Branntetting/-isolering, innredninger og overflater: Byggimpuls l Flisarbeider: Mur og Flisarbeid, Pettersen & Helgesen Bygg og Tømrerservice l Tømrerarbeider: SLS Montasje l Vinduer: Lian l Dører: Nordic Door l Adgangskontroll, lås og beslag: Certego Oslo l Grønne tak: Blomstertak l Taktekking og blikkenslagerarbeider: Follo Tak & Vedlikehold l Fallsikring- og adkomstsystem: Høyden l Solskjerming: Hunter Douglas, Solskjermingsgruppen l Trapper, rekkverk, stål- og glassarbeider: Nor Construction l Malerarbeider: Malercompagniet Oslo l Byggtapetserer: Intep l Himlinger: Arne Himling l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Spiler, veggpaneler: Jøndal & Hoff l Badekabiner: Part l Riving: Øst-Riv l Heiser: Reber Schindler l Natursteinsarbeider: Ellingard Naturstein

Med en entusiastisk Petter Stordalen i «zipline», fyrverkeri og en storstilt gratiskonsert ble åpningen av Clarion Hotel The Hub nylig markert på Jernbanetorget i Oslo.

Giganthotellet, som strekker seg over 16 etasjer i høyden, åpnet dørene for publikum 1. mars, men hotellet er fortsatt ikke helt ferdig.

Det er i alt 640 hotellrom og mesteparten av fellesområdene som er ferdigstilt så langt. De resterende 170 hotellrommene, samt deler av utomhusarbeidene, skal først være ferdige innen 1. juni.

– Dette er definitivt det største byggeprosjektet vi noen gang har hatt. Vi har bygd et landemerke. Det er et enormt prestisjeprosjekt, som både vi og alle andre involverte vil være stolte av i mange år framover, sier prosjektsjef Per-Kristian Overvik i Betonmast, som er totalentreprenør.

Han har ledet arbeidene til Betonmast sammen med produksjonssjef Øyvind Øveraas og prosjekteringssjef Guy Engvik.

Nybygg og rehabilitering

The Hub går over et helt kvartal i Oslo sentrum, og har et bruttoareal på 55.000 kvadratmeter. Bygget er omkranset av Biskop Gunnerus’ gate, Skippergata, Nygata og Fred Olsens gate.

Byggearbeidene har pågått i over to år, og over 3.500 innregistrerte arbeidere fra en rekke bedrifter har jobbet til alle døgnets tider. Prosjektet innebærer både riving, renovering og nybygg, og er utviklet i dialog med Byantikvaren og lokale myndigheter.

I alt er over 25.000 kvadratmeter revet ned og erstattet med 33.000 kvadratmeter nybygg.

Store deler av bygningsmassen i kvartalet er imidlertid bevart. Mot Jernbanetorget ligger det opprinnelige Hotell Viking som ble tegnet av arkitekt Knut Knutsen til vinter-OL i 1952. I nyere tid er det bedre kjent som Royal Christiania, med sin karakteristiske røde teglfasade. På motsatt side av kvartalet, mot Storgaten, ligger funkisbygget Gasmanngården, som arkitekt Ole Sverre tegnet i 1932.

– To av hjørnesteinene i kvartalet er gamle Hotell Viking og Gasmanngården, og disse måtte beholdes. Vår ambisjon har vært å spille på lag med de verneverdige byggene samtidig som vi har hatt en klar hensikt om å skape en ny vitalitet og et uttrykk som markerer hva prosjektet faktisk er, nemlig Norges største hotell, sa sivilarkitekt og partner Pål Biørnstad i Lund + Slaatto Arkitekter, nylig til Byggeindustrien.

De verneverdige byggene er blitt betydelig pusset opp slik at innsiden står i stil med resten av hotellet. Det Drammensbaserte firmaet Blender Interiør har pusset opp de 174 hotellrommene i Hotell Viking samtidig med nybyggarbeidene, mens øvrig rehabilitering er utført av Betonmast.

20.000 tonn rivemasser

Byggearbeidene startet opp i begynnelsen av januar 2017. Riveentreprenøren Øst-Riv gikk da i gang med såkalt lett-riving, før de i mars begynte med tung-riving.

– I alt er det kjørt bort over 20.000 tonn rivemasser, fordelt på rundt 4.000 lastebillass. Det er ganske ekstremt, og på grunn av plasseringen har det heller ikke vært en tradisjonell rivejobb, sier Øveraas.

– Byggeplassen ligger ved Oslos største knutepunkt. Det er trikk på tre sider av bygget, i tillegg til en rekke fotgjengere og andre trafikanter. Det innebærer at vi gjennom hele byggeprosessen har vært nødt til å ta svært omfattende HMS-hensyn. Istedenfor tradisjonell rivning har bygget derfor blitt demontert bit for bit, legger Overvik til.

De tre lederne sier de er svært fornøyde med rivearbeidene, som ble ferdige som planlagt sommeren 2017.

– Det var første milepæl. Parallelt med rivearbeidene jobbet vi med refundamentering. Arbeidene overlappet hverandre perfekt, og vi kunne derfor begynne med råbygget med en gang rivningen var ferdig. Den første prefabrikkerte søylen ble satt 16. august, sier Engvik.

Delte inn bygget i soner

Betonmast-lederne sier arbeidene har gått slag i slag. De har koordinert flere prosesser samtidig, blant annet arbeidet de med fasademontering parallelt med montering av råbygget.

– Vi hadde ikke tid til å vente til råbygget ble ferdig. Det løste vi ved å dele inn bygget i vertikale og horisontale soner. Med en gang råbygget i en sone var ferdig, startet vi på fasaden. Slik jobbet vi sone for sone fram til vi hadde tett bygg sommeren 2018. Da den milepælen var nådd gikk vi rett i gang med inn-vendige arbeider. Det har vi jobbet med fram til i dag, sier Øveraas.

Råbygget er prefabrikkert, og består av stål og hulldekker. Elementfasadene er prefabrikkerte av litauiske Staticus og dekker totalt 6.700 kvadratmeter av fasaden. Hvert element veier 800 til 900 kilo, og byggearbeiderne har benyttet tre store kraner til å heise på plass elementene.

Øveraas påpeker at logistikk har vært en stor utfordring gjennom hele byggeprosessen.

– Minimal rigg- og lagerplass i et område med mye trafikk har utfordret oss på kontroll og logistikkstyring. Vi utviklet blant annet en egen app for booking av lastesoner. Vi hadde egne venteplasser utenfor sentrum for lastebiler som skulle levere varer. De meldte ifra når de kom til venteplassen, og så fikk de klarsignal fra oss om når de kunne kjøre inn, sier han og legger til:

– Det fungerte bra. På det meste hadde vi 40 lastebiler innom byggeplassen på en dag, men trikken har ikke vært nødt til å stoppe for oss en eneste gang. Vi har hatt et ryddig og godt forhold til både sporveien og Bymiljøetaten.

– Hvordan har naboene reagert på all aktiviteten?

– Vi har hatt et ryddig forhold til dem også, men byggearbeidene har helt klart vært utfordrende for de som har drevet butikk i Skippergata. Det er ingen ønskedrøm for noen å få en så stor byggeplass som nabo, men det er ikke vi herre over, sier Overvik.

Store fellesarealer

Etter at nybygget var reist begynte Blender Interiør høsten 2018 jobben med å innrede hotellrommene.

– Parallelt med arbeidene på nybygget rehabiliterte vi de to gamle byggene. Vi har lagt mye arbeid i fellesarealene, som blant annet består av en konferansesal, møterom, restauranter, barer, spa, trimrom, garderober og parkeringskjeller, sier Overvik.

– Resultatet er blitt kjempebra, og vi er spesielt stolte av konferansesalen. Den tar rundt 1.000 personer, og var veldig utfordrende å bygge. Salen er plassert midt i bygget, og må tåle vekten av åtte etasjer over seg. Det løste vi med å montere flere, tre etasjer høye dragere i taket. Både prosjekteringen og produksjonen gikk veldig bra, legger han til.

Engvik forteller at prosjekteringen også har pågått samtidig med byggearbeidene.

– Vi har løst store utfordringer i prosjekteringen parallelt med at vi bygger. Det har vært en kjempeutfordring, men det har gått veldig bra, sier han.

– Kjempestolte

De tre lederne sier det har vært et krevende prosjekt, men at de med god planlegging og organisering har fullført prosjektet som planlagt, både med tanke på tid og budsjett. De påpeker også at de har hatt et godt samarbeid med byggherren, både Probea og Strawberry Brothers.

– Vi er kjempestolte av å ha fått til dette sammen, og hotellet er blitt utrolig flott både innvendig og utvendig. Vi er vant til store prosjekter, men dette er større enn vanlig. For Betonmast sin del betyr prosjektet en enorm utvikling. Vi er rustet til å ta på oss tilsvarende oppgaver i framtiden, sier Øveraas og forteller at arbeidene har gått slag i slag helt fram til åpningsdagen.

– Hotellet åpnet samme dag som vi avsluttet arbeidene våre. Mens vi ryddet oss ut, kom hotellets ansatte inn med lass på lass med møbler, entrecote og kongereker til åpningsmiddagen. Samtidig som vi ferdigstilte arbeidene i konferansesalen hadde de lydprøver, sier han lattermildt.

Stort miljøfokus

Randi Øye Dahl i Probea, som er prosjektsjef på byggherresiden, sier at gigantprosjektet har vært krevende for dem også.

– The Hub er absolutt et av de tøffeste prosjektene vi har hatt. Arbeidene har gått bra så langt, men vi skulle gjerne hatt litt mer innkjøringstid før vi åpnet hotellet. Det står igjen litt arbeid her og der, og det oppsto blant annet en vannlekkasje to timer før overlevering. Det var litt kaotisk de første dagene etter åpning, men det har ordnet seg, sier hun.

Øye Dahl legger til at de har hatt et godt samarbeid med Betonmast.

– Vi har hatt og har våre diskusjoner. Fokuset på fremdrift er noe begge parter har slitt med. I hovedsak vil jeg si vi har hatt et godt samarbeid, sier Øye Dahl.

Hun sier hotellet er et prestisjeprosjekt for Probea, og at kvaliteten på bygget er svært god.

– Det er lagt mye ressurser i kvalitetsmaterialer, og bygget er sertifisert som BREEAM Very Good. Vi har hatt mye fokus på miljø, både med tanke på materialvalg og energibruk. Hotellet har også grønne tak, som fordrøyer og avleder overvannet. Til våren blir det også en kjøkkenhage på taket. Choice har en kontrakt med Bybonden, som hjelper oss med å etablere den, sier Øye Dahl.


Flere prosjekter