Clarion Hotel Energy

F.v. Arkitekt Cecilia Landmark, (Snøhetta), hotelleier Arthur Buchardt og prosjektleder Per-Olav Bjørkås, (HENT).
Marosi Tamás

Hotellnavnet, Clarion Hotel Energy, reflekterer at Stavanger er Norges energihovedstad og hotellet skal bli møtested nummer én. Det symboliserer energibransjen, men også energien som kan skapes i dette bygget.

Fakta

Sted: Tjensvoll, Stavanger

Prosjekttype: Hotell for kongresser og konferanser

Kontraktssum ekskl mva:
410 millioner kroner

Bruttoareal: 19.200 kvm

Byggherre: Madlaveien Invest AS - Arthur Buchardt

Totalentreprenør og prosjekteringsledelse: HENT

Teknisk koordinator, prosjektering: Sweco

Arkitekt / Landskapsarkitekt: Snøhetta Oslo

Rådgivere: RIB/RIGeo: Norconsult l RIByFy: Rambøll l RIAku: Cowi l RIRør: Sig. Halvorsen l RIV: Energi & Miljø l RIE: Rønning Elektro l RIBr: Firesafe

Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon: Energi & Miljø l Sanitær: Sig. Halvorsen l Elektro: Rønning Elektro l Grunnarbeid: Risa l Bæresystem: DBC Group, Ungarn l Badekabiner: Part Construction l Heis: Heisplan l Radonsperre: Polyproff Miljøsikring l Ytterveggselement: Optimera l Vindu: Lian l Fasadeplater: Alunor Metall l Blokkvegger: Trysil Byggprodukter l Branngardin: HABY Norske Sjalusier l Taktekker: Sandnes Tak l Brann-
sikring: Brann og Sikkerhetsforum l Lås og Beslag: Marvik Service l Dører: SSC Joinex l Tømrer plan 1 og 2 + fløy C og D: Østerås Bygg l Tørmrer Fløy A og B + ytterveggmontasje: Zucotec l Blikkenslager: J. Johnsen & Sønner l A-plan: Aker byggteknikk l Maler: D. Nysted l Stål konferansesal: Sirevåg Mekaniske l Tynnavretting og flis / tepper og gulvbelegg: Brødr. Olsen Mur & Bygg l Glass og alu: Hubro l Levering av Dinesen: Dinesen l Solskjerming: Lunex l Parkett: ABS Parkettgruppen l System-
himling: Moelven Modus l Ståldørere: Lilleland l Port varemottak: Portteknikk l Montering av Dinesen: JT Gulvservice l Innendig skilting: Rogaland Skiltdesign l Fuging betongfasade: Allfug l Stålkonstruksjon gangbru: IKM Stål og Fasade l Prefab gangbru: AS Betong l Absorbenter i konferansesal: Innomhus l Gasspeis: Gass-EX l Røykluker og styring: KK Byggsystemer l Betongheller utomhus: Lintho Steinmiljø l Brannluker under aggregat, div. brannvernsystemer: BVS l Sandwichelementer: Tata Steel

Som det andre hotellet i Norge tilfredsstiller hotellet kravene til energiklasse A.

– Vi har bygget et enda mer energieffektivt hotell i Trondheim, Scandic Lerkendal, som nylig åpnet. Det bruker halvparten av energien til Energiklasse A-kravene, sier en stolt hotelleier Arthur Buchardt.

Hotellentreprenør HENT
Prosjekteringen startet opp for to år siden sammen med Snøhetta.

– For totalentreprenør HENT er det hotell nummer fem de bygger for meg, sier Buchardt og legger til at det blir ikke det siste.

– Vi har et veldig tett og nært samarbeid, og jeg spør aldri andre om pris. Jeg spør bare HENT og har gode erfaringer med det. Vi har selvfølgelig tegninger og bekrivelser, men den viktigste beskriv-
elsen er referanseprosjektet, som blir referert til forrige prosjekt. Hvordan hotellet skal bli har vi i 1:1 utstilling, Sånn jobber vi fra prosjekt til prosjekt. Prosjektleder i HENT jobber veldig tett med meg, og tolker mine ønsker og meninger, og derfor har resultatet blitt som det har blitt, forteller Buchardt, og tilføyer at de ser ting som kan bli annerledes fra bruk

og erfaringer, og tar det med seg videre. Hotellet er foreløpig det siste i rekken, og blir følgelig referanse-prosjekt for neste hotell-prosjekt, som han røper blir på 25.471 kvadratmeter.

Unikt samarbeid
Han skamroser prosjektleder Per-Olav Bjørkås og markeds-direktør Knut Alstad i HENT som han forhandler kontraktene med.

– Det er et helt unikt samarbeid som er videre-foredlet gjennom mange år. Det viktigste er god kjemI og kompetanse på begge sider og at begge parter er økonomiske og finner fornuftige løsninger både praktisk og kostnadsmessig og ikke tuller oss bort. Han peker på at han har kun én fastpriskontrakt med totalentreprnør HENT, ett fast åpningsklokkeslett, og tett oppfølging av byggeprosessen i ukentlige byggemøter.

– Bygningskonstruksjonen er krevende i forhold til sokkel og utkragingene og er slett ikke noe A4-bygg. Det er i hvert fall kort vei fra spørsmål til utførelse. Det er også en av grunnene til suksessen at vi gjør tingene så fort. Takket være en meget beslutningsdyktig byggherre så har det gått bra i den korte byggetiden. For ett år siden var det kun en støpt såle på byggeplassen, forteller prosjektleder Per-Olav Bjørkås i HENT.

– Alle bygg er forskjellige og det går på å planlegge og prosjektere riktig og beslutte raskt. Neste gang bygger vi 25.000 kvadratmeter på ett år, sier Buchardt spøkefullt.

– Stavanger trenger dette hotellet, sier han, og mener hotellet har den fineste beliggenheten i Stavanger.

– Det er med hoteller som med pølser og biler. Folk kjøper det som er best. Et hotell er ikke bare et hotell. Kunden og gjesten er blitt mer og mer bevisst og kjøper stil, kvalitet og effektivitet. Det koster ikke noe særlig mer heller, påpeker han. Her må man følge markedet.

– Det er første gang at denne delen av landet har et kongresshotell med møtekapasitet til å ta 1.000 mennesker, sier han fornøyd og tilføyer at hotellet har forhåndsbooket for 50 millioner kroner.

Stram fremdrift
Tiden har vært den største utfordringen.

– Vi startet med masseutskifting i fjor. Grunn- og betong-arbeidene var ferdige til sommerferien i fjor. Prefab stål og bæresystem startet opp i juli 2013 og råbyggmontasjen var ferdig i januar 2014. Derfra og inn har det vært en ganske hektisk periode, men det har vi løst takket være god planlegging og stram framdrift, sier Bjørkås.

To bæresystem
– Første og andre etasje har sitt eget bæresystem og tredje til sjuende etasje et annet bæresystem. Søyler går fra første og bærer tredje til syvende etasje. Alt over gulvet i første etasje er prefabrikkerte elementer, forklarer Bjørkås.

– Bygget består av fire lameller som er formet som en X oppå andre etasje. Det har gitt en meget rasjonell utnyttelse av arealet til de 400 hotellrommene. En kongress-sal på 900 kvadratmeter med plass til 1.000 personer kan deles i tre. I tillegg kommer 13 møterom. En bruovergang til DnB Arena medfører sambruk om møterom og kongress-sal, sier han.

Særuttrykk
Clarion Hotel Energy skiller seg volummessig og arkitektonisk ut fra den øvrige bebyggelsen i Stavanger Forum. Bygget har et særuttrykk ved en todelt volumbearbeiding. Et basevolum over to etasjer samt ovenfor liggende lamellvolum som tilter med sitt høyeste punkt i nord og laveste i sør. Hele taket tilter svakt ned mot sør og responderer på landskapet rundt gjennom høydedifferanse og de utkragede lamellene, forteller arkitekt Cecilia Landmark i Snøhetta.

– I fasaden er det tre forskjellige elokserte aluminiumoverflater som gir en fasade som responderer på refleksjon i sollyset. Lamellvolumet er et homogent volum med samme fasade-behandling på siden og i de utkragede lamellene. Fasaden forandrer seg i løpet av dagen med sollyset, sier hun fornøyd.

Lamellform
Grunnplanet, basevolumet er i to etasjer og består av en mørk betongfasade. Hovedinngangen er vendt mot DnB Arena. Over grunnplanet ligger hotell-lamellene som er dimensjonert ut ifra modulbredde per hotellrom. For å tilfredsstille kravene til glass i energiklasse A er hotellrommodulene utført med ett større vindusfelt per hotellrom. Suitene, lokalt plassert mot gavl-fasader har vinduer i to himmelretninger. Det var et ønske at man skulle ha en sentral, vertikal kjerne, påpeker hun og fortsetter:

– På plan én finnes foruten hovedinngang, lobby og inngang til kongress-salen, restaurant og barareal. Plan to inneholder vrimleareal og konferansesenter med sine 13 mindre rom i forskjellige størrelser. Storsalen med sitt volum stikker opp i plan to. Det er akustiske absorbenter i veggene kombinert med trepanel i eik og nedforet flåtehimling. Kongress-salen kan også deles i tre mindre saler med mobile vegger. Fargepaletten er gjennomgående rødtonede farger i en natur- og energirelatert fargeskala. Også hotelletasjene har to fargekombinasjoner enten i rødtonet eller grønntonet skala.

Volumbearbeiding
Landmark er mest fornøyd med volumbearbeidingen i land-
skapet. For naboene mot nord og Madlaveien er et volum på 19.200 kvm et stort inngrep.

– Det kom selvfølgelig inn merknader på rammesøknaden og detaljreguleringen ved-rørende skyggeforhold og hvordan det kom til å oppleves. Men jeg synes det er gledelig å se at volumet blir lett for et bygg i forhold til et bygningsvolum på 19.200 kvm, og står bra til omgivelsene. Det er jeg veldig fornøyd med og håper at naboene synes det samme, sier hun.