Citycon kjøpte Sektor Gruppen for over 12 milliarder

Finske Citycon Oyj fullførte kjøpet av samtlige aksjer i det norske kjøpesenterselskapet Sektor Gruppen tirsdag denne uken.

Det skriver Sektor Gruppen i enpressemeldingpå sine nettsider.

Sektor Gruppen-aksjene ble kjøpt opp av Citycon, uten gjeldsforpliktelser, for 1.467 millioner euro, tilsvarende 12.130 millioner norske kroner.

Kontantbeløpet som Citycon betalte ved fullføringen av transaksjonen, utgjør omtrent 4,5 milliarder kroner, heter det i pressemeldingen.

I tillegg til kontantoppgjørsprisen, har Citycon også betalt de nødvendige midlene for at Sektor skal kunne innløse sine tre obligasjonslån før forfallsdato til en samlet verdi i underkant av 1,9 milliarder, så vel som et oppgjør på 350 millioner for et aksjonærlån

Citycon eier nå i alt 55 kjøpesentre og 25 andre eiendommer med butikklokaler, i tillegg til 14 kjøpesentre i Norge som Citycon forvalter på oppdrag av andre eiere .