CISO


Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist30.08.2020

Leder for IT sikkerhet har det strategiske og overordnet ansvar for informasjonssikkerhetsområdet i Bane NOR. Ansvaret er bredt og dekker informasjons- og cybersikkerhetsområdet for både operasjonelle og administrative systemer.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • lede sikkerhetsorganisasjonen og sørge for at den er tilstrekkelig bemannet og har nødvendige ressurser
 • skape helhetstenkning på tvers av både prosesskontroll, operasjonelle og administrative teknologiske løsninger (IT/OT)
 • definerer, implementerer og følger opp krav om informasjons- og cybersikkerhet i alle digitale løsninger og arbeidsprosesser, både knyttet til togfremføring og administrative prosesser
 • bidra forretningsmessig og strategisk til selskapets videre utvikling og vekst
 • forhindre uautorisert tilgang til systemer og data
 • utvikle og forvalte nødvendig styrende dokumenter i tråd med strategier, rammeverk og krav fra samfunnet
 • ansvarlig for videreutvikling og oppfølging av foretakets styringssystem for informasjonssikkerhet som en integrert del av konsernets styringssystem
 • sikre konsistent og riktig bruk av standarder og policy’er på tvers av alle teknologiprosjekter, -systemer og -tjenester i tett samarbeid og forståelse med forretningen og øvrige teknologidisipliner
 • jobbe tett med forretningsledelse for å øke kunnskap og oppmerksomhet rundt trusler og risiko knyttet til informasjonssikkerhet
 • fasilitere konkrete risikovurderinger og etableringen av risikostyring i forretningen
 • være faglig rådgiver for alle deler av organisasjonen, og særskilt inn mot systemeiere, teknologiavdelinger og -prosjekter
 • bidra i utvikling av teknologistrategier med oppdatert kunnskap og forståelse for teknologitrender og deres betydning for jernbaneutviklingen i Norge
 • ansvar for utarbeidelse av strategi og handlingsplan for IKT- og cybersikkerhet i Bane NOR
 • ansvar for gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner (egenkontroll)

Kvalifikasjoner

 • utdannelse på universitets-/høyskolenivå - fortrinnsvis Master i IKT, Bachelor eller tilsvarende
 • relevant erfaring kan kompensere for utdannelsesnivå
 • flere års relevant arbeidserfaring innen IT-sikkerhet og gjerne fra en større organisasjon på et tilsvarende nivå
 • strategisk og operativ ledererfaring
 • kunnskap om digitalisering og relevant teknologiutvikling på et overordnet nivå
 • skal utøve lederskap i henhold til Bane NORs lederprinsipper
 • lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier åpen, respektfull, engasjert og nytenkende 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • trygg i lederrollen, kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert
 • løsningsorientert med en evne til å se både detaljer og helhet
 • evne til å beholde roen i stressede situasjoner
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • positiv innstilling med initiativ og pågangsmot
 • selvgående og serviceinnstilt
 • kjenner seg igjen i våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • spennende og samfunnskritisk ansvar i en profesjonell organisasjon som er i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige, hyggelige kollegaer i et uformelt fagmiljø
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • årsbillett på SJ, VY og Go Aheads tog i Norge
 • arbeidsplass i Oslo eller Trondheim – noe reising må påregnes
 • konkurransedyktige betingelser

Kontaktinformasjon

Arild Nybrodahl

90020691

Søk stilling

Vis flere stillinger: