F.v. byggeleder Inge Tonny Nås og prosjektleder Per Bjørn Gjelsten. Foto: Statens vegvesen

Christie & Opsahl lavest på bru over Driva

Onsdag åpnet Statens vegvesen tilbudene for bygging av ny bru over elva Driva.

Kontrakten omfatter bygging av ny bru med gang- og sykkelveg, midlertidig veger i byggeperiode, rivning av eksisterende bruer som er fra 1914 og 1984 og reetablering av berørt riksveg etter at brua er ferdig bygd.

Totalt seks entreprenører leverte tilbud, tilbudssummene er uten merverdiavgift:

* Christie & Opsahl AS: 79.635.300,-

* NCC Construction AS: 90.746.990,-

* Secora AS: 102.118.689

* HAK Entreprenør: 90.688.396,10,-

* Bladt Industries AS : 92.992.110,60,-

* Bilfinger Infrastructure SA: 88.280.162,65,-

- Vi er godt fornøyd med seks tilbydere. Når det gjelder anbudssummene, så er det dette markedet gir oss nå. Nå blir det gjennomgang og kontrollregning av alle tilbud. Alle tilbyderne er kjente aktører i dette markedet, og er kapable for oppgaven. Som det går frem av åpningsprotokollen, har Christie & Opsahl AS det laveste tilbudet. De har relativ «fersk» erfaring med fra bruene på E39 Astad og Blakstad, forteller prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.