Byggeprosjektet MidtMoa er det største byggeprosjektet Christie & Opsahl har sikret seg i 1. kvartal 2017. Illustrasjon.

Christie & Opsahl har skrevet kontrakter for 320 millioner

Christie & Opsahl AS har de siste ukene kontrahert flere byggeoppdrag som bidrar med å ordrereserven betydelig på Sunnmøre.

Totalt har entreprenøren skrevet nye kontrakter i første kvartal 2017 på 320 millioner eksklusiv moms.

Innbakt i denne summen ligger blant annet boligprosjektet MidtMoa på cirka 190 millioner eksklusiv moms.

- Vi har nå inngått kontrakt om bygging av et åttitalls leiligheter på en av de mest sentrale tomtene i vekstområdet Moa i Ålesund. Det er de solide eiendomsutviklerne FinansGruppen Eiendom og Wenaas Kapital som står bak prosjektet, skriver daglig leder Arve Sæter i Christie & Opsahl i en melding.

- Det blir et bredt spekter av leiligheter med gode kvaliteter, balkong, heis, fjernvarme og parkeringskjeller. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til alle fasiliteter og kollektivknutepunkt, legger han til.

Øvrige kontrakter på Sunnmøre:

Melsgjerdet bru: 10 millioner

Kontrakter i Romsdal:

Bekkeinntak Langdøla: 8 millioner

Kontrollstasjon Marstein: 8 millioner

Fannebo BRL: 10 millioner

Alle beløp er eksklusiv moms.