Sandvika fergekai blir bygd om frem til 1. oktober 2019. Foto: Statens vegvesen

Christie & Opsahl bygger om Sandvika ferjekai

På vegne av Møre og Romsdal Fylkeskommune har Statens vegvesen skrevet kontrakt med Christie & Opsahl AS om ombygging av Sandvika ferjekai.

Arbeidet består av utfylling i sjø for utviding av landområdet, bygging av ny brubås med bru, samt breddeutvidelse og forlengelse av tilleggskaia.

- Vi starter på ombyggingsarbeidet umiddelbart. Den nye kaia skal være ferdig til 1. oktober 2019, sier prosjektleder Olav Megrund i Statens vegvesen.

Dagens bås og bru skal beholdes, og vil fortsatt være hovedkai etter at det er montert ny fendring. Den nye kaia vil fungere som ligge- og reservekai.

Sambandet mellom Sandvika og Edøya på fylkesvei 669 skal bli elektrisk fra 1. januar 2021.

- Anbudet for Seivika/Tømmervåg og Edøy sendes ut i disse dager, og over påske regner vi med oppstart her også. Til sammen skal det investeres mellom 170 og 190 millioner kroner i de fire kaiene som hører til sambandene ut til Smøla. I tillegg kommer investeringer til framføring av strøm og opplegg for lading til elektriske ferger, sier Megrund til vegvesen.no.

Trafikken mellom Sandvika og Edøya vil i hovedsak gå som normalt i ombyggingsperioden, men etter nærmere avklaringer og avtale med byggherre kan sambandet bli innstilt på natt for visse deler av arbeidet. Statens vegvesen kommer tilbake med nærmere informasjon om og når dette skulle bli aktuelt.