Christian Krohgsgate 32

Picasa

Entreprenørfirmaet BundeBygg AS har stått for rehabiliteringen på oppdrag fra Eiendomsselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS og OBOS Forretningsbygg, som har like store eierposter i eindommen Christian Krohgsgate 32 AS med et areal på 11.300 kvadratmeter. Bygården ble kjøpt fra Aberdeen i desember 2014.

FAKTA

Christian Krohgsgate 32

Sted: Oslo

Prosjekttype: Undervisningsbygg

Byggherre: Anthon B Nilsen og Obos.

Entreprisekostnad: 115 millioner kroner eks. moms

Bruttoareal: 11.300 kvadratmeter

Totalentreprenør: BundeBygg AS

Rådgivere: BH: Bygganalyse, BH SHA: Faveo Prosjektledelse AS, ARK: Link arkitektur AS, RIB: Seim & Hultgreen, RIBRA: Fokus Rådgivning, RIV: AJL – Andresen, Jacobsen & Løyning, RIE: Foyn Consult, RIA: Brekke & Strand Akustikk, BYFY: Link arkitektur AS.

Leverandører: Elektro: Hauge Elektro, Rør: VVS Comfort, Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon, Rivearbeider: Øst Riv, Trapper: EMVC, Solavskjerming: Nerligruppen AS, Malerarbeid: Alliero AS, Heis: Starlift, Fasade: Alliero AS, Lås & Beslag: Kaba, Dører, stål: SSCgroup, Storkjøkken: Gastropartner AS, Systemvegger: Akustikk Innredning AS, Himlingsarbeider: Akustikk Innredning AS, Fasade- og takvask: High access solutions AS, Fast innventar: Foraform, Karuselldør/skyvedør: AluTek AS, Utvendig kledning og overflate: Alliero AS, Utvendig malte overflater: Alliero AS, Systemvegger, glassfelt: Akustikk Innredning AS, Innvendig malte overflater: Bygg & Mal AS, Parkett: ParkettPartner AS, Membran og sparkling: Intep AS, Faste himlinger og overflatebehandling: Akustikk Innredning AS, Systemhimlinger: Akustikk Innredning AS, Taktekking: Alliero AS, Gesimser, takrenner og nedløp: Alliero AS, Innvendige trapper: EMC Construction AS, Brannhemmende produkter: Vestfold brannsikring AS, Branntetting: Vestfold brannsikring AS, Branngardin: Bramo Glass og Klima AS, Prefabrikerte kjølerom: Gastropartner AS, Prefabrikerte fryserom: Gastropartner AS, Veier, plasser, skilter: TH Anlegg AS

Entreprenørfirmaet BundeBygg AS har stått for

rehabiliteringen på oppdrag fra Eiendomsselskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS og OBOS Forretningsbygg, som har like store eierposter i eiendommen Christian Krohgsgate 32 AS med et areal på 11.300 kvadratmeter. Bygården ble kjøpt fra Aberdeen i desember 2014.

Christian Krohgsgate 32 er oppført i 1935 som en forretningsgård i seks etasjer, og har primært fungert som lager frem til rundt 2000. Bygningen er utført i jernbetong, og utmurt med kammerstein av bims. For å unngå innvendige søyler, er skjelettet utført som rammekonstruksjoner over 10,6 meters spenn. Samtlige etasjer er innredet for fabrikker og lager, og sjette etasje er utformet som en stor overlyssal. Den gamle bygården ble bygget i 2000 av NCC for Politiets utlendingsenhet, som var lokalisert her i en tiårsperiode.

– Godt egnet

– Vi bisto Westerdals Oslo ACT med å finne nye lokaler, og under befaringen her fant vi ut at bygget passer godt til deres formål. Det har gode høyder, robust og godt lysinnslipp, noe som egner seg godt for undervisning og klasserom. At det er søylefritt mellom etasjene, er også er gunstig, sier utviklingsdirektør Fredrik W. Baumann i Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABNE) til Byggeindustrien.

Prosjektet har vært utført i en totalentreprise med Bundebygg. Forprosjektet er utført i samarbeid med samme entreprenør, som også har hatt prosjektledelsen i samarbeid med byggherren.

Baumann opplyser at hovedfokuset i prosjektet har vært å etablere et undervisningsbygg innenfor forutsatte rammebetingelser på økonomi og tid for Westerdals ACT Oslo.

– Det er lagt til grunn et bygg som skal fremstå med god funksjonalitet, være spennende, i henhold til leveringsbeskrivelse og innenfor forutsatte økonomiske rammer, sier utviklingsdirektøren.

15-års avtale

Eiendomsselskapet og Obos skal leie ut lokalene til Westerdals i 15 år, og skolen skal selv stå for driftingen av bygget.

– Både Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har vært med i prosessen til prosjektet. De har holdt tidsfristene som har vært nødvendige, noe som har vært vesentlig for gjennomføringen av prosjektet, sier Baumann.

BundeBygg AS har totalentreprisen, og har brukt om lag halvannet år på prosjektet.

– Byggetiden har vært på cirka tolv måneder, mens vi har brukt rundt et halvt år på prosjektering og riving, sier prosjektleder Lars Olav Ruden i BundeBygg.

Omfattende rehab-jobb

Utvendig har entreprenørselskapet utbedret fasaden med flikking av mur og puss, samt maling.

– Innvendig har vi montert varevinduer for å oppnå bedre U-verdi og lyd. Vi har lagt nytt tak med båndtekking på sidene, og innvendig har vi satt opp nye vegger og bygd klasserom i forskjellige utførelser. Disse innfrir kravene til lyddemping for 70 desibel, fordi det er ekstreme krav til lydtetthet for studioene, sier Ruden.

Veggene i den gamle bygården består av stål, gips og leca. Hele ventilasjonsanlegget er skiftet, mens radiatoranlegget i stor grad er beholdt.

– Gården er klassifisert som et C-klasse bygg. Det er montert utvendig solskjerming, som for øvrig er godkjent av Byantikvaren. Samtlige dører er nye, mange av dem med lyddemping. Dessuten har vi lagt et nytt gulvbelegg i de fleste undervisningsrom som er levert av Intep, sier prosjektlederen.

Røft preg

Ifølge Fredrik W. Baumann i ABNE har det viktigste med rehabiliteringen vært å finne et preg som passer til undervisning.

– Det kommer jo mange kreative studenter hit, og vi ønsket et røft preg som tar dem imot til skolestart den 24. august. Vi har hatt et godt samarbeid med Westerdals og LINK arkitektur om utformingen av lokalene, sier Baumann.

Det har videre blitt lagt vekt på energivennlig belysning, og det er gjennomgående LED-lys samt lystuber i taket som gir en lun belysning.

– Den gamle vareheisen er beholdt, og i tillegg har vi montert to personheiser. Vi har også bygget innvendige trapper og broer i atriet der det er klasserom. Dessuten er et nytt storkjøkken på plass, og utvendig har vi etablert et nytt område for sittebenker og sykkelstativ. Vi har også beplantet området, sier Ruden.

Bevarer opprinnelig design

For Byantikvaren i Oslo har det vært avgjørende å bevare mest mulig av den opprinnelige designen til bygården.

– Vi ønsker å beholde den bevaringsverdige og funksjonalistiske stilen fra 1930-tallet, og dermed færrest mulige endringer i bygningen. Først og fremst gjelder dette eksteriør og bærende konstruksjoner. Gården er regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven, sier antikvar Brit Kyrkjebø til Byggeindustrien.

Hun mener i likhet med byggherren at bygningen passer godt som skolelokaler.

– Det har blant annet bakgrunn i at den innvendige lysgården egner seg som en flott, felles møteplass for elevene. Når det gjelder den utvendige delen av Christian Krohgsgate 32, har vi også rådet byggherren til en oppussing som er i tråd med den opprinnelige fasaden. Vi har hatt et godt samarbeid i denne prosessen både med tiltakshaver og arkitekten, sier Kyrkjebø.

– Westerdals-identitet

Sivilarkitekt og gruppeleder Morten P. Staubo i LINK arkitektur AS, sier at råbygget i den gamle bygården inneholdt mange flotte rom, store takhøyder og spennende kjellerrom.

– Dette har vi prøvd å bruke så godt som mulig, til å lage en spennende bakgrunn for studentenes hverdag. Samtidig var vi veldig bevisst på at vi lager et skall som skolen skal fylle med liv. Her skal det skapes et studentmiljø som skal være en del av identiteten til det å være en westerdals-student. Nyskapende, kreativt og kvalitetsbevisst, sier Staubo i en e-post til Byggeindustrien.

Han fremhever at det store midtrommet var en viktig del av det å skape en felles identitet.

– Dette er vel det alle involverte ble umiddelbart forelsket i. Alle aktiviteter forholder seg til dette rommet. Noe av det første vi gjorde var å avklare med Plan- og bygg og Byantikvaren at det var greit å bygge broer på tvers av dette rommet, og åpne deler av sidebyggene mot det. Disse ble en viktig del av det å bruke og forholde seg til sentralhallen, uttaler Staubo.

– Krevende planlegging

Han påpeker for øvrig at det har vært krevende at mange av rommene i bygget inneholder lydstudioer med til dels ekstreme lydkrav.

– Dette har vært utfordrende i en gammel betongboks. Der mistet vi dessverre en del av de i utgangspunktet flotte rommene, ved at alt måttet pakkes inn, men det ble fine studioer. Som ved alle rehabiliteringsprosjekter, har det også vært en utfordring at man ikke helt vet hva som venter før man begynner å rive. Det kan derfor være en utfordring å planlegge på forhånd. Man drømmer om stor takhøyde og åpne løsninger, men det er ikke alltid det er mulig, sier Staubo, som vil gi honnør til samtlige involverte i hele prosessen.

– Det er bare å takke for et spennende oppdrag og et godt samarbeid underveis. Både oppdragsgiver Anthon B. Nilsen, leietager Westerdals og totalentreprenør BundeBygg har vært kravstore, men også løsningsorienterte. Både disse og hele prosjekteringruppen har strukket seg langt for å lage et spennende hus, som vi er stolte av å ha vært med på, sier Staubo.


Flere prosjekter