At det er mulig å få Enova-tilskudd også til helt nye boliger, er ukjent for mange. Christian Fladseth i Moss (t.h.) ble oppmerksom på muligheten, og mottok nylig 10.000 kroner. Her er han sammen med markedssjef Anna Barnwell i Enova og salgs- og markedsansvarlig Espen Fjeld i Trysilhus. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Christian fikk 10.000 miljø-kroner til sin nye bolig

Enova frykter at mange eiere av helt nye boliger ikke er klar over at det er mulig å få penger tilbake for energitiltak. Nylig fikk Christian Fladseth i Solihagen i Moss 10.000 kroner inn på konto, takket være god dialog mellom Enova og Trysilhus. 

Boligbygger Trysilhus tok grep da Enova lanserte Enovatilskuddet, en støtteordning for miljøvennlige energitiltak som også gjelder for nybygg. Det er monteringen av avtrekksvarmepumpe i boligene som gir rett til pengestøtte. I fjor fikk de første kundene pengene på konto.

Ordningen videreføres i 2016, og Enova er opptatt av å gjøre kjøpere av også nye boliger oppmerksomme på at de kan regne med offentlig bidrag når de velger godkjente energieffektive løsninger.

Penger på konto

– Ordningen gjelder alle, også eiere av nye hus og leiligheter, som kan dokumentere at de har iverksatt godkjente energitiltak, opplyser markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell.

Hun erkjenner at Enovas tilskuddsordninger antakelig er mer kjent blant folk som bygger om gamle hus enn blant nybyggere og kjøpere av ny leilighet.

– Det eneste boligeierne trenger å gjøre, er å gjennomføre tiltaket, f.eks. installasjon av avtrekksvarmepumpe, og dokumentere utgiftene på enova.no. Da kommer pengene inn på konto i løpet av to uker. Det er også mulig å velge å få pengene tilbake på skatten, avslutter Barnwell.

Bonus

Boligkjøper Christian Fladseth er naturligvis glad for tilskuddet som han ikke hadde regnet med da han kjøpte leiligheten.

– Det kom som en positiv overraskelse, forteller han.

Trysilhus oppførte cirka 400 leiligheter sentralt på Østlandet i fjor. Selskapet er opptatt av å velge miljøvennlige løsninger. Boligene tilfredsstiller Husbankens miljøkrav, og Trysilhus er med i Svanemerke-ordningen.

Salgs- og markedsansvarlig i Trysilhus, Espen Fjeld, er godt fornøyd med å ha fått bekreftelsen på at selskapet leverer boliger som kvalifiserer til energitilskudd.

– Til hver leilighet leveres en energisentral. Det er hver enkelt boligeier som styrer eget forbruk – en løsning som bidrar til ansvarlig og bevisst energibruk, avslutter Fjeld.