Chief Financial Officer

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenører, og rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg.

Vi motiveres av å skape verdier for våre oppdragsgivere og vi er ambisiøse på egne vegne. Vi tar tydelig eierskap til våre kunders mål og ambisjoner og bruker disse aktivt for å sikre god prosjektutvikling og gjennomføring. Hele tiden med fokus på trygg og effektiv bygging og høy måloppnåelse. I samarbeid med våre kunder skaper vi resultater som varer.

Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenørselskap. Vår eierstruktur gir oss unike rammebetingelser for korte beslutningsveier og hurtig behovstilpassing. Sammen med svært dyktige kolleger og stor gjennomføringskraft setter det oss i stand til å møte våre kunders behov og levere gode og lønnsomme prosjekter «fra idé til virkelighet».

Firma Kruse Smith Entreprenør
FylkeAgder
Søknadsfrist14.06.2020

Utfordrende CFO-rolle i et konsern med solid bransjeerfaring og godt omdømme

Vi søker en forretningsfokusert og trygg leder til regionens bransjeleder. Vår nye CFO får overordnet ansvar for konsernets økonomi- og virksomhetsstyring, også finansielt. Rollen tar del i konsernledelsen og vil være en viktig støttespiller for konsernsjef. I samarbeid med et svært kompetent økonomiteam, vil en viktig oppgave være å sikre lønnsom drift. Sistnevnte gjennom egen ledergruppe og med særlig fokus på forretningsutvikling, risiko- og likviditetsstyring.

Kruse Smith leverer samfunnsviktige prosjekter og er posisjonert for videre vekst. Vi tilbyr en synlig og strategisk viktig stilling i et fremoverlent konsern, hvor innovasjon og digitalisering er tydelige satsningsområder. Den attraktive stillingen vil være en av flere viktige brikker for at konsernet skal nå sine overordnede mål i årene som kommer. Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenør og rollen gir store muligheter for å påvirke egen og virksomhetens videre utvikling.

Se gjerne mer informasjon via vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for konsernets økonomi- og virksomhetsstyring, også finansielt
 • Sikre lønnsom drift med særlig fokus på forretningsutvikling, risiko- og likviditetsstyring
 • Lede og utvikle et sterkt økonomiteam, herunder egen ledergruppe
 • Være synlig og tilstedeværende på kryss av konsernets forretningsområder og lokasjoner
 • Bidra til en kultur som kjennetegnes av felles forbedringsfokus og skaper rom for tydelighet og aktiv økonomistyring
 • Spille en aktiv rolle i konsernledelsen, herunder bidra til konsernets utvikling og strategiske retning
 • Styrerapportering og for øvrig være en sentral støttespiller til konsernsjef

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk rettet utdanning
 • Ledererfaring, gjerne fra større virksomhet
 • Bakgrunn som CFO, økonomisjef eller tilsvarende
 • Erfaring fra flere av de beskrevne oppgavene
 • Gode språk og digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Forretningsfokusert med et kommersielt og lønnsomhetsorientert fokus
 • Samarbeidsorientert, trygg og tydelig i møte med kollegaer og samarbeidspartnere
 • Forretningsmessig nysgjerrighet som kommer til uttrykk gjennom proaktivitet, handlekraft og aktiv økonomistyring
 • Utfordrende og nytenkende, som kommuniseres med en motiverende og engasjerende formidlingsevne
 • Strategisk tilnærming med evne til å utvise smidighet og god helhetsforståelse
 • Evne å sette retning, påvirke og fatte beslutninger

Vi tilbyr

 • Synlig og strategisk viktig stilling i et konsern med solid bransjeerfaring og godt omdømme
 • Sentral rolle med store muligheter for å påvirke egen og selskapets videre utvikling
 • Kruse Smith leverer samfunnsviktige prosjekter og er posisjonert for videre vekst
 • En fremoverlent entreprenør hvor innovasjon og digitalisering er tydelige satsningsområder
 • Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenør og bransjens markedsleder i region SYD og VEST
 • Stillingen tar del i konsernledelsen og rapporterer direkte til konsernsjef
 • Gode betingelser

Annen informasjon

Kontakt gjerne Stefan Jensen eller Frank Amundlien i SelectionPartner for en konfidensiell samtale

Se viktig informasjon om personvern

Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no

CV vektes mer enn søknaden, som ikke behøver å være omfattende

Søknad eller tips

Kjenner du en aktuell kandidat som vi bør kontakte, så send oss gjerne ditt fortrolige tips

Søk helst stillingen elektronisk - eller via brukervennlig skjema

Vis flere stillinger: