sørøya. Sjømatselskapet Cermaq planlegger å bygge et smoltanlegg på Sørøya i Finmark. Foto: Cermaq
sørøya. Sjømatselskapet Cermaq planlegger å bygge et smoltanlegg på Sørøya i Finmark. Foto: Cermaq

Cermaq inviterer til samspillskonkurranse om smoltanlegg

Cermaq har invitert fem entreprenører til å delta i en samspillskonkurranse for å bygge et nytt settefiskanlegg på Sørøya.