Celsa Steel Service

Brødrene Ulveseth AS har ført opp et produksjons- og kontorbygg i Straume Næringspark for Celsa Steel Service AS som dobler bedriftens produksjonsareal.

Fakta

Sted: Straume, Fjell kommune

Prosjekttype: Nybygg, produksjon og kontor

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 30 millioner kroner

Bruttoareal: 3.560 kvadratmeter

Tiltakshaver: Ulveseth Eiendom

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Arkitekt: Rolv Eide

Rådgiver RIB: H2

Underentreprenører og leverandører: Betongelementer: Con-Form l Q-dekke tak: Haugesund Blikk l Taktekker: Protan l Maler og gulvlegger: Lønningen og Nilsen l Tømrer: Bergen Bygg System l Ventilasjon (prosj og utf): Bergen Air l Elektro/tele (prosj og utf): Torsvik Elektro l (prosj og utf): Torsvik Elektro l Yttervegger og beslag: Fresvik Produkt

Nybygget eies av Ulveseth Eiendom AS. Celsa Steel Service leier bygget og har avtale om å kunne kjøpe det. Bygget er tegnet av Rolv Eide AS, og ført opp i totalentreprise. Det består av en produksjonshall på 3.100 kvadratmeter, kontorer på 230 kvadratmeter og teknisk rom på 230 kvadratmeter (deler av teknisk rom kan tas i bruk som kontor).

Entreprisekostnad er 30 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i februar i 2017 og bygget stod ferdig i september samme år.

Doblet kapasitet

– Nybygget gir nesten doblet produksjonskapasitet og mer effektiv produksjon. Produksjonsarealet er økt fra 1.700 til 3.000 kvadratmeter. I nybygget kan det produseres inntil 30.000 tonn armeringsstål, fortalte regional manager Asle Nordås i Celsa Steel Service til Byggeindustrien i desember.

Celsa Steel Service har tatt i bruk nye maskiner som gjør produksjonen enklere, smartere og mer strøm-
linjeformet. Produksjonshallen har seks traverskraner (mot to i bygget bedriften holdt til i tidligere), er oppvarmet, har balansert ventilasjon og meget godt lys. I hallen kappes og bøyes stål som kommer på rull eller i rette lengder fra Mo i Rana. Produksjonen er ifølge Nordås høyt automatisert. Hver 14. dag kommer 600 tonn stål med skip fra Mo i Rana, og stålet hentes med bil ved kai et par hundre meter fra nybygget.

Stålbygg

Tomten sentralt i Straume Næringspark er på 7,3 mål og består av fjell og en myr som er fylt opp med sprengstein.

Prosjektleder Oddvar Valøen i Brødrene Ulveseth forteller at produksjonshallen er rektangulær, og har et tilbygg mot sørvest som rommer kontorer og teknisk rom.

– Bygget har fundamenter og brystning av plasstøpt betong og bærende konstruksjon av stål. Fasadene består av isolerte sandwichelementer. Takene er flate og isolerte. Det er hardbetong i gulvet i hallen og belegg på gulvet i kontorene. Hallen har åpen himling, mens det er systemhimlinger i kontorene. I kontordelen er det noen faste og noen fleksible vegger, sier Valøen.

Det er i snitt 25 centimeter isolasjon i takene, 25 centimeter i veggene i kontordelen og 15 centimeter i veggene i hallen. Både hall og kontordel er ført opp i robuste materialer med lang levetid, som aluminiumsvinduer. På veggene og i taket i hallen er det totalt 1.000 kvadratmeter lyddempende plater. Solavskjerming i kontorene skjer med innvendige persienner.

På sørsiden av bygget er det 15 biloppstillingsplasser, to av dem har ladestasjon for elbiler.

Bygget er prosjektert og ført opp etter TEK10. Oppvarming av hallen er basert på varmepumpe og skjer med vifter på veggene. Hallen skal ha en temperatur på 12-15 grader. Kontordelen varmes med elektriske panelovner. Både hallen og kontorene har balansert ventilasjon ned varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjon.

– Bygget har vært veldig greit å føre opp, oppsummerer Valøen, og legger til at 6-7 personer fra Brødrene Ulveseth var med på byggingen. Arbeidet skjedde uten fraværsskader.