Foto: PMH / Thilt Engineering

CCL og Thilt leverer spennarmert gulv på Betonmast-prosjekt

CLL Norway og Thilt Engineering leverer nytt CCL Deck på Betonmast-prosjektet Gulskogen Senter i Drammen.

Det skriver Thilt Engineering i en pressemelding fredag.

På Gulskogen Senter i Drammen etableres nå fiberarmert dekke på eksisterende peler fra 2010.

På grunn av store setningsskader på gulv på grunn har Betonmast fått oppgaven med å etablere nytt gulv på de eksisterende pelene på senteret.

Stor avstand mellom pelene, kapasitetskrav til gulvet og krav til maksimum etasjehøyde gjorde at en løsning med etterspent dekke i kombinasjon med fiber ble valgt. Dekket på omtrent 10.000 kvadratmeter har oppstart i november, og skal være ferdigstilt første kvartal 2020, heter det i pressemeldingen fra Thilt Engineering.