Foto: NTB Produksjon/Trygve Indrelid

Catenda vokser

Catenda vokser og søker dyktige medarbeidere for å nå målene om å gjøre byggenæringen datadrevet gjennom åpne standarder for å bedre prestasjon og bærekraft i Norge og globalt.

- I kjernen av vår virksomhet står det å bygge teknologi rundt åpen BIM og buildingSMART-standarder. Våre mål om å få solid fotfeste hjemme og ute gjør at vi nå øker staben betydelig, vi skal foreta et titalls nyansettelser i inneværende år, sier daglig leder Håvard Bell i en pressemelding.

Helt øverst på ønskelisten står flinke og innovative utviklere som brenner for åpen BIM. Det er mange som sitter med god kunnskap rett fra universitetene og høyskolene, og Catenda ønsker både å bygge nye talenter og få inn erfarne utviklere med ambisjoner.

Catendas vekst er i tråd med framskrivingene som anslår at Norge trenger omkring 8500 nye medarbeidere i bygg- og anleggsnæringen hvert år fram mot 2020, og om lag 9300 nye medarbeidere hvert år fra 2020 til 2025.

- Digitalisering er i ferd med å endre måten å rekruttere, jobbe og tenke på i vår næring. Vi i Catenda håper å få riktig mange gode digitale hoder inn i selskapet, sier Bell.