En centimeter tykke karbonmatter på 4,05 x 2,3 meter legges ut på den mer enn 50 år gamle Carolabrua i Dresden. Foto: Hentschke Bau GmbH

En centimeter tykke karbonmatter på 4,05 x 2,3 meter legges ut på den mer enn 50 år gamle Carolabrua i Dresden. Foto: Hentschke Bau GmbH

Carolabrua går for karbon

Bruk av karbonbetong på Carolabrua i Dresden reduserte vekten såpass at de kunne øke brubredden med 65 centimeter og få plass til en skikkelig gang- og sykkelvei.