Carl Berner Torg

Prosjektleder Anton Salvesen i Peab er godt fornøyd med Carl Berner Torg.

Peab har brakt et boligprosjekt med høy standard til torgs på det sentrale knutepunktet Carl Berners plass i Oslo.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Nybygg Bolig

Bruttoareal: 18.800 kvadratmeter

Byggherre: Peab Eiendomsutvikling

Totalentreprenør: Peab

Kontraktsum eks. mva.: 384,5 millioner kroner

Arkitekt utførelsesfase: Gunnar Kind

Arkitekt forprosjekt: Link Arkitektur

LARK: Bar Bakke

Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen l RIA: Brekke og Strand akustikk l RIBr, RIG, RIVei: Rambøll l RIByFy: Moe l RIØ: Sweco l RIV: AFRY l Teglkontroll: Randers tegl

Underentreprenører og leverandører: Spunt, stag og peling: Entreprenørservice l Prefab Betong: Kynningsrud l Grunnarbeid: Peab Anlegg, HF Anlegg l Gjenvinning og miljø: Ragn Sells l Malerarbeid Rigg: EP Byg og Maler l Oppmåling: Solli & Hoff l Fjerning av forurenset masse: Kaare Mortensen l Heiser og løfteplattformer: Starlift l Fjernvarmemontasje: Pecon l Gass: Propanservice l Ventilasjon: Gupex l Rør: Flow Meisingset VVS l Elektro: Elektro-Kontakten l Baderomskabiner: Brødrene Dahl l Ytterveggselementer: Lindal Smith Elementer l Hvitevarer: BSH Husholdingsprodukter l Kjøkken og garderobe: HTH Prosjektavdeling l Kjerneboring: Proriv l Tredører: EasyDoor l Parkett: ParkettPartner l Gulvstøp: Fron Betong l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Rekkverk: MIB Nordic l Branntetting: Albanor Isolering l Teglmuring: Mur- Puss & Flisekspert l Taktekker: Protan Entreprenør l Innvendig tømrer: LP Bygg l Alufasade/Aludører: Noractor l Blikkenslager: Viggo Sandgrav l Systemhimling: Modulvegger l Røykluker: Everlite l Maler: Artea Malerservice l Lås og sikring: Lås og Sikring l Brakker/Byggvarme: Cramo l Byggevarer: Optimera

På Carl Berners plass i Oslo har Peab AS bygget 111 nye boliger midt i smørøyet og med Breeam-karakter Very Good. Peab Eiendomsutvikling AS har vært byggherre, og Peab AS har vært totalentreprenør på boligutbyggingen. I en separat kontrakt har de også bygget et omtrent 3.800 kvadratmeter stort nær-ingsareal inne i samme bygningsmasse.

Nå pågår innredningen av næringslokalene, og Coop, som leier lokalene av Peab Eiendomsutvikling, håper å åpne dørene i februar 2021.

I boligprosjektet har beboerne allerede flyttet inn i moderne og sentrale leiligheter, og prosjektleder for byggherre Peab Eiendomsutvikling, Terje Hjelset, forteller at de er godt fornøyde med boligene som er overlevert.

– Det har blitt et veldig flott prosjekt som vi tror kommer til å løfte hele området, sier han.

På Carl Berner Torg har Peab gjennomført hele prosjektet for egen maskin, og har utviklet prosjektet i tett samarbeid mellom eiendomsutviklerorganisasjonen og entreprenøren.

Very Good

Prosjektet, som hadde igangsettelse for graving i april 2018, ble tidlig bestemt å sertifiseres innen miljøsertifiseringsordningen Breeam.

– Den gang vi bestemte oss for dette, var det veldig få boligprosjekter som var sertifisert. Faktisk tror jeg det kun var ett boligprosjekt før oss. Egentlig er det nok ikke så mange av kjøperne som vet hva det betyr, men vi ser at også for bolig er dette noe som blir mer etterspurt, blant annet av folk som tar grønne boliglån, forteller Hjelset.

De 111 leilighetene i Carl Berner Torg kommer i flere størrelser og varianter, og strekker seg fra 40 kvadratmeter og opp til 190 kvadratmeter. Alle leilighetene er levert med énstavsparkett og vannbåren varme i alle gulv bortsett fra soveromsgulv.

– På soverommene har dette vært en tilvalgsmulighet, forklarer prosjektleder Anton Salvesen i Peab.

Ras under riving

Peab Eiendomsutvikling kjøpte tomten i 2016, og i løpet av 2017 startet rivingen av de gamle lokalene til Elkjøp og Meny som stod ved buss- og trikkestoppet i Trondheimsveien. På grunn av tidligere aktivitet på tomten, med både bensinstasjon, verkstedsdrift og skraphandler, måtte entreprenøren blant annet kartlegge og håndtere store mengder med forurensede masser. En stygg overraskelse i rivefasen kom en oktoberkveld i 2017 da en vegg raste ut i veien under riving.

– Vi brukte skytematter og stengte veien mens vi rev det bygget, men da riveselskapet kom til første etasje, mente de at dette ikke var nødvendig lenger. Konstruksjonen var bygget litt annerledes enn vi forutså, så deler av veggen endte opp med å vippe ut i veien. Det ble en del oppstyr rundt det, sier Salvesen.

Ingen mennesker ble skadd i forbindelse med at veggen raste.

Trangt torg

Prosjektet ligger sentralt til ved et viktig kollektivknutepunkt, og dette har også skapt noen utfordringer i byggefasen. Prosjektet har hatt innkjøring fra Hasleveien, og de fikk også lov til å lesse av betongelementer og ytterveggelementer på fremsiden mot den travle Trondheimsveien.

– Logistikken har vært en utfordring, bekrefter Salvesen.

Carl Berner Torg er bygget i plasstøpt betong under bakkeplan og betongelementer og hulldekker i etasjeskillene i første etasje og oppover. Både yttervegger og baderomskabiner er prefabrikkert for å få minst mulig arbeid på den trange og urbane tomten. To tårnkraner har stått for innheisingen.

– Jeg er litt av den gamle skolen, så jeg liker egentlig papirtegninger, men vi hadde ikke fått alt dette til å passe uten BIM. Vi har hatt en heldigital og tegningsfri byggeplass på boligdelen, og ute på plassen har vi brukt StreamBIM, forteller Salvesen.

Digital presisjon

I tillegg til mye forurensede masser under bakken, har prosjektet også vært avhengig av å stabilisere den bløte leiregrunnen på Carl Berner med kalkpeler.

Bygget er pelet til fjell, og ved hjelp av BIM har pelingen og bunnplatestøpet blitt gjort med stor presisjon.

– Peab Anlegg har hatt grunnarbeidene og støpearbeidene opp til krona. Det at vi har en digital byggeplass har latt oss grave leiren med fall, plassere pelene helt riktig basert på koordinater, og støpe bunnplaten med fall mot sluk med helt lik tykkelse på betongen overalt. Det har jeg ikke vært med på før, forteller Salvesen.

Med denne løsningen renner vann ut i en kum på prosjektet, man unngår vanndammer i parkeringskjelleren, og vannet renner heller ikke ut på det offentlige nettet.

Gode løsninger

Prosjektet er bygget som én bygningsmasse, men er delt opp i soner, med næringsarealer på bakkeplan med en sentral gårdsplass på taket, og så er boligene fordelt på tre blokker hvor to har fem etasjer og én har åtte etasjer. På taket til de to laveste blokkene er det også etablert store takterrasser hvor man kan nyte utsikten over hele Oslo og ut til Oslofjorden.

– Det er et veldig bra prosjekt med gode løsninger. Vi har lagt oss litt over forskriftskravene, og fokusert på å levere noe som er bra. Bygget har blitt flott.

Inn mot gårdsplassen er ytterveggselementene levert ferdig med vinduer og panel, mens fasadene som retter seg ut mot veien og byggene rundt er bygget med ferdige elementer med vindu, men uten kledning. Her har Peab murt igjen fasaden med teglstein etter montering.

– Vi fikk lukket hele bygget veldig fort, og vi har unngått fukt og lange tørketider på bindingsverk, forteller Salvesen.

Etter ferdigstillelsen på Carl Berner Torg skal Peab nå ta fatt på den gamle verkstedhallen på tomten, hvor prosjektorganisasjonen har hatt kontorer under byggingen av bolig- og næringsprosjektet. Dette bygget skal rehabiliteres, og dermed løfte området ytterligere for både beboerne i Carl Berner Torg og de mange andre som er innom knutepunktet.

– Designmessig vil jeg si at vi løfter området på en bra måte, summerer Terje Hjelset i Peab Eiendomsutvikling.