Campbells

Ved Damsgårdssundet I Bergen har Brødrene Ulveseth rehabilitert et bygg og ført opp et nytt bygg med til sammen 41 leiligheter for BOB BBL.

Fakta

Sted: Damsgårdssundet, Bergen

Prosjekttype: Nybygg og rehab bolig

Entreprisekostnad med merverdiavgift: 62 millioner kroner

Tiltakshaver: BOB BBL

Byggherreombud: Artec

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Arkitekt: SE-Arkitektur

Rådgivere: RIB: Smidt & Ingebrigtsen l RIBkai: Betec l RIAku: Sweco Norge l RIBr: Konsepta l Uavh kontroll strandpromenade: Multiconsult l SHA-Koordinator: Artec l RIV: Miljøconsult

Underentreprenører og leverandører: Stålarbeid: Alsaker Stål l Taktekking: Protan Entreprenør Hordaland l Tømrer: Byggmester Valde l Balkonger, trapper og rekkverk: Jotne Ankers l Rørlegger: Bergen Rørteknikk l Elektro: Magnus M Thunestvedt l Ventilasjon: Bygg og Ventilasjon l Sprinkler: Bergen Sprinkler l Kjøkken: HTH Kjøkkenforum l Levegger: Montal Systems l Maler og gulvlegger: Malermester Buer l Parkett: Bo Andren Flooring l Grunnarbeid, betongarbeid og mur: Brødrene Ulveseth

I 1929 bygde fiskeredskapsfirmaet Campbell Andersens Enke en fabrikk for produksjon av fiskeredskaper i Damsgårdsveien 77. I 1960 ble fabrikken utvidet med et høybygg på seks etasjer på nabotomten Damsgårdsveien 79. På slutten av 1960-tallet ble produksjon av fiskeredskap avviklet, og byggene ble brukt til nye formål. I 2003 ble de tre øverste etasjene i høybygget gjort om til 18 leiligheter.

62 millioner kroner

Brødrene Ulveseth har revet restene av bygget i nr. 77 og ført opp et nytt bygg på tre etasjer med 11 leiligheter og en stor takterrasse. Første etasje har garasje og en næringsdel, og andre og tredje etasje i høybygget er innredet med 12 leiligheter. Leilighetene som ligger fra fjerde til sjette etasje er pusset opp.

Tiltakshaver er BOB BBL. Arkitekt er SE Arkitektur. Brødrene Ulveseth har gjennomført prosjektet i totalentreprise til en entreprisekostnad på 62 millioner kroner, medregnet merverdiavgift. Leilighetene ble overlevert i mars og april i år. Boligkonsulent Bjarne Kahrs i Brødrene Ulveseth forteller at den største utfordringen i prosjektet har vært den korte byggetiden, samt å få gammelt og nytt til å gli sammen til et bygg.

41 leiligheter

De to byggene rommer totalt 41 leiligheter, som varierer fra 42 kvadratmeter til 88,5 kvadratmeter (primærrom). Leilighetene leveres ifølge Kahrs med gode kvaliteter og materialvalg. Kjøperne hadde gode muligheter for personlig tilpassing av leilighetene med valg av parkett, fliser, farger, kjøkken, terrassedekke, VVS-utstyr og elektroleveranse. Alle leilighetene har bredbånd med TV. De nye leilighetene har universell utforming. Solforholdene er gode og alle leiligheter har egne balkonger eller terrasser. På plan 3 og 4 i nybygget og på plan 7 i høybygget er det felles takterrasser. Fra leilighetene som vender mot Damsgårdssundet og fra takterrasser er det utsikt mot byfjellene Ulriken og Fløien, Fjellsiden, Møhlenpris og Puddefjorden. Mot Damsgårdssundet er det allmenn tilgjengelig promenade. I parkeringsanlegget i første etasje er det 17 biloppstillingsplasser som er fordelt av BOB BBL etter ansiennitetsprinsippet.

Videreførte hoveduttrykket

Arkitektene Wenche Salbu og Kristina Nordheim Alme i SE Arkitektur forteller at siden skissefase har det vært en gjennomgående intensjon om å beholde den eksisterende høyblokkens arkitektoniske integritet. Dette gjøres ved å videreføre hoveduttrykket og de sterke, vertikale linjene. Selv om det er lagt til balkonger i tre av fasadene, og fasadematerialet er oppgradert, er likevel proporsjonene og rytmen i fasadene beholdt.

Det nye bygget, som knytter seg til eksisterende bygg, får en mer kontemporær utforming. Her er det de horisontale linjene som markeres, som gjennomgående horisontale bånd tvers over de to eksponerte fasadene.

- Fasadeuttrykket forsterkes av et enkelt, men dramatisk fargekonsept, som i stor grad baserer seg på kontrast. Fasadene er hovedsakelig hvite, med detaljer i en sterkt kontrasterende mørk grå farge. Hovedinngangsdøren på gateplan, og leilighetsdørene er signalgule. Ellers er fargene i interiøret holdt til varierende valører av grått. Fasadematerialene er valgt med tanke holdbarhet, varighet og enkelt vedlikehold. Fasadeplatene gir et rent og vakkert uttrykk, som underbygges av den enkle og tydelige fargepaletten.

- Det følger alltid med noen overraskelser når man jobber med et eksisterende bygg, og spesielt når det kommer til overgangene mellom eksisterende og nytt bygg. Med en prosjekteringsgruppe bestående av løsningsorienterte fagpersoner, både i prosjektledelse og i prosjekterende og utførende fag, er det likevel ikke her de største utfordringene har oppstått. Det har vært noen utfordringer i forbindelse med byggesak og endringer underveis, men søker har ifølge arkitektene blitt godt imøtekommet av byggesaksbehandlere som har vært villige til å ta dialogen og diskutere frem gode løsninger i samarbeid med arkitekt og søker.

Ingen fraværsskader

Byggene har bærende konstruksjon av plasstøpt betong og stål, samt noen få hulldekker. Takene er flate, isolerte og tekket. Fasadene er kledd med hvite plater. Næringsarealene i første etasje har glassfasade mot Damsgårdsveien og mot kaipromenaden. I leilighetene er det parkett og flis på gulv. Alle baderom er plassbygde. Vinduene er i tre med beslag av aluminium.

Det er montert balkonger og skiftet ut noen vinduer med dører på høybygget. I leilighetene som ligger i fjerde, femte og sjette etasje er elektroinstallasjoner kontrollert og ny ventilasjon montert.

Nybygget er prosjektert og ført opp etter TEK10. De tre nederste etasjene i begge bygg har oppvarming basert på fjernvarme. Leilighetene fra fjerde til sjette etasje har elektrisk oppvarming. Det er balansert ventilasjon med et aggregat i hver leilighet.

Prosjektet er gjennomført uten fraværsskader.