Bystyret positiv til Ring 3 Ulven - Sinsen

Reguleringsplanen for det omfattende vegprosjektet ble i forrige uke vedtatt av Oslo bystyre.

Etter mer enn ett års pause på grunn av kostnadsbesparelser og omregulering er prosjektet et skritt nærmere oppstart.

- Dette er en viktig milepæl. Aller mest for de som bor i området. Men også for oss som har jobbet med dette. Det er absolutt grunn til å feire, sier en storfornøyd prosjektleder Hanna Rachel Broch i Statens vegvesen. Anleggsstart i 2008 Vedtaket betyr at den eksterne kvalitetssikringen i regi av Finansdepartementet kan starte opp.

- Når den er ferdig må vi til Stortinget med ny finansieringsplan og styringsramme, slik at disse kan vedtas av Stortinget, forteller prosjektlederen.

Prosjektet er nå tatt inn i Oslopakke 3, og samferdselsministeren har tidligere uttalt at departementet tar sikte på å legge fram Oslopakke 3 for Stortinget i november 2007. Det betyr i så fall anleggsstart i 2008. Oslo kommune har bevilget 245 millioner til byggingen av lokalvegnettet, og byråd for miljø og samferdsel Peter N. Myhre har tidligere etterspurt ”gule menn” i arbeid på området. Før arbeidene med lokalvegnettet kan begynne må vi ha vedtak på reguleringsplan for Økern kollektivpunkt. Den vil bli sendt til behandling i Plan- og bygningsetaten i løpet av juni.

- Når den er på plass lover jeg at det ikke vil gå lang tid før man kan se aktivitet på området, sier Broch. Konkurransegrunnlaget er klart, og vil bli sendt ut kort tid etter at vedtak er fattet. Dette er prosjektet:

- Ring 3 i tunnel mellom Økern og Sinsen.

- Østre Aker vei i tunnel forbi Økern.

- Nye lokalvegforbindelser internt på Økern.

- Dagens Ring 3 bygges ned til lokalveg mellom Sinsen og Økern. Sammen gir dette bedre trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet.