Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen. Foto: Hanna Johre / NTB

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen. Foto: Hanna Johre / NTB

Byrådet vil opprettholde midlertidig byggeforbud – men åpner for at noen søknader kan bli behandlet

Byrådet anbefaler å opprettholde det midlertidige byggeforbudet i forbindelse med revidering av småhusplanen. Samtidig opplyser de at søknader som samsvarer med forslaget til ny småhusplan skal kunne behandles.