Ekebergsletta kan få statlig vern. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Byrådet i Oslo vil ha statlig vern av Ekebergsletta

Byrådet Oslo vil at Ekebergsletta skal sikres som statlig friluftsområde, og ber om at regjeringen bevarer sletta for fremtiden.

Bystyret ba i 2016 byrådet om å verne Ekebergsletta som landskapsvernområde etter kulturminneloven eller naturmangfoldloven. Det viser seg å ikke være mulig. Dermed ønsker byrådet nå at regjeringen gjør området til statlig friluftsområde, skriver Dagsavisen.

– Vi ønsker at området blir sikret som statlig friluftsområde. På denne måten vil Oslos innbyggere få en mye større trygghet i at dette området kan fortsette å være en stor grønn lunge for hovedstadens innbyggere i uoverskuelig fremtid, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, til Dagsavisen.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) skriver i en epost til Dagsavisen at de har hatt flere møter med Oslo kommune om saken de siste årene.

– Vi har sagt til Oslo kommune at de kan forsøke å sikre sletta som «statlig sikret friluftsområde». Slik vil bruken av kunne fortsette som i dag, samtidig som området er beskyttet mot omdisponering. Kommunen sa da til oss at de ville vurdere denne løsningen, men vi har ikke fått noen tilbakemelding på dette.