Nordseter skole ble kåret til månedens prosjekt i august av Grønn Byggallianse for sin kvalitet som bærekraftig bygg. Foto: Finn Ståle Felberg

Byrådet i Oslo vil endre eiendomsskatten

Mens finansminister Siv Jensen (Frp) vil eiendomsskatten til livs, foreslår det rødgrønne byrådet i Oslo endringer for å sikre inntektene derfra.

I budsjettet for 2020 foreslår det sittende byrådet å senke bunnfradraget fra 4,6 til 4 millioner kroner. Det skjer etter at regjeringen i fjor vedtok at en mindre del av verdien på boligen skal skattlegges, noe som gir kommunen lavere inntekter.

Oslo-byrådet mener likevel at få vil merke noe til endringen de foreslår:

– Andelen som betaler eiendomsskatt i 2020, blir på samme nivå som i 2019, mens flertallet av dem som betaler, vil få en skattereduksjon, heter det i budsjettforslaget.

Jensen: – Lurer seg unna
Med endringene får hovedstaden 60 millioner mindre i skatteinntekter enn i år, når boligprisveksten er regnet inn.

I tillegg til å redusere verdigrunnlaget for skatten, har regjeringen varslet at den vil senke makssatsen fra 7 til 5 promille neste år og videre til 4 prosent året i 2021. Siv Jensen har på forhånd gått ut mot kommuner som vil «forsøke å lure seg unna kuttene», ifølge E24.

– Vi ønsker ikke at kommunene omgår dette ved å sette opp taksten eller redusere bunnfradraget. Dette er en oppskrift vi fraråder fordi det er dobbelt usosialt og vil sende mer av eiendomsskatteregningen til dem med dårligst råd, sier Jensen til NTB.

15 milliarder til investeringer
Oslo-budsjettet er på totalt 77 milliarder kroner, hvorav 15 milliarder foreslås til investeringer.

– Viktige politiske valg som innføring av eiendomsskatt, omstrukturering av eierskapet i kommunens aksjeselskaper og revidert Oslopakke 3-avtale muliggjør satsinger som gjør Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Byrådet vil blant annet investere i 400 flere omsorgsboliger de neste fire årene, går det fram av økonomiplanen, som ble lagt fram samtidig som budsjettet.

Samtidig foreslås det at Undervisningsbygg Oslo KF får 14,8 milliarder kroner til å rehabilitere, utvide kapasiteten og å bygge nye skoler i Byrådets forslag til økonomiplan for 2020-2023.

- Vi ser frem til at det skal gjennomføres mange og viktige skoleprosjekter fremover, sier administrerende direktør Rigmor Hagen i Undervisningsbygg Oslo KF til Byggeindustrien.

Han legger til at den fortsatte satsingen på skolebygg gir mange muligheter for byggebransjen til å bli med på å bygge og oppgradere bærekraftige bygg for Oslos innbyggere.

Forhandlingsmonn
Budsjettforslaget og økonomiplanen legges fram mens Ap, SV og MDG sitter i forhandlinger om en ny politisk plattform for å styre byen de neste fire årene. Tiltak de kommer fram til i forhandlingene, blir lagt fram som en tilleggsproposisjon til budsjettet i november.

Ifølge NRK har finansbyråden satt av penger til å dekke tiltakene som kommer her, men tilføyer:

– Det vil være en veldig dårlig forhandlingstaktikk fra en finansbyråd å fortelle hvor mye han har satt av til sånne ting.

I budsjettet foreslås det 862 millioner kroner mer til flere avganger på buss, trikk og T-bane de neste fire årene, og til overgang til elbusser. Det skal bygges 20 kilometer nye sykkelveier.

– I årets budsjett følger vi opp kampen mot plastforsøpling, vi legger til rette for at innbyggere og næringsliv kan ta grønne valg, og for at flere reiser i hovedstaden skal skje med kollektivtransport, sykkel eller til fots, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en pressemelding.