Byråd Lan Marie Berg. Foto: Vidar Ruud / NTB

Byråden om konsulentbruken på Oslos milliardprosjekt: - Spesielt prosjekt med behov for kompetanse kommunen ikke har

Byråd Lan Marie Berg (MDG) har bedt om flere svar etter tirsdagens møte med vann- og avløpsdirektøren, men beskriver møtet som godt. Samtidig får byråden kritikk fra opposisjonen.

Det var torsdag sist uke Byggeindustrien omtalte konsulentbruken på utbyggingsprosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Vann- og avløpsetaten har bygd opp den øverste prosjektledelsen med 7 av 11 ledere som innleide konsulenter. Totalt kan kommunen betale minst 120 millioner kroner, eks moms, for de syv lederne i prosjektperioden.

Byråd Lan Marie Berg og byrådsavdelingen ba i kjølvannet av saken om en grundig redegjørelse fra etaten.

– I dag har jeg hatt et godt møte med direktør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten. Jeg hadde noen ytterligere spørsmål om bruken av konsulenter i ledelsen av prosjektet, som direktøren skal komme tilbake til skriftlig, skriver Lan Marie Berg i en e-post til Byggeindsutrien.

– Spesielt prosjekt

Hun understreker at vannprosjektet er spesielt, og at det er behov for kompetanse som kommunen ikke sitter på selv.

– Byrådet ønsker å bruke kommunens egen kompetanse og å holde bruken av konsulenter nede. Å bygge ny vannforsyning med tunnel- og vannbehandlingsanlegg er et av de største prosjektene Oslo kommune noen gang har tatt på seg. Vi skal ikke bygge noe slikt igjen på hundre år. I et så spesielt prosjekt vil det være behov for kompetanse som kommunen ikke har selv, skriver byråd Lan Marie Berg til Byggeindustrien.

Kritiske til innleie

Rødt Oslo er kritiske til innleien av konsulenter på prosjektet.

– Dette er et prosjekt som skal holde på fram til 2028, og det fremstår meningsløst at nesten hele prosjektledelsen er hyret inn som konsulenter. Kommunen må ansette sine egne prosjektledere på store prosjekter, skriver Siavash Mobasheri, leder for Rødt Oslo og bystyrerepresentant, til Byggeindustrien.

Mobasheri skriver det er bra at byråden ba om en grundig redegjørelse, men påpeker at det ikke er nok.

– Byrådet viser handlingslammelse når det kommer til konsulentbruken, særlig på de store investeringsprosjektene. Vi forventer at byrådet tydeliggjør at regelen er å ansette nok folk til varige oppgaver. Hvis ikke byrådet gjør dette kan det være bystyret må sette foten ned, skriver han.

Høyre – Ikke tillitsvekkende

Øystein Sundelin (H) er kritisk til byrådens håndtering av vannprosjektsaken helt siden 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Gruppeleder Øystein Sundelin i Høyre skriver i en kommentar til Byggeindustrien at det ikke er tillitvekkende at byrådens første reaksjon var å bestille en redegjørelse fra sin egen etat for å finne ut hva de holder på med.

– Dette er Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne, med en kostnad på 12,5 milliarder kroner. Da forventer vi at byråden følger opp etaten ekstra tett for å forsikre seg om at den har de ressursene som skal til, at pengene brukes fornuftig og at alt går etter planen, skriver han.

– Her kan det se ut til at hun bare har gitt etaten beskjed om å sette i gang, og siden ikke har fulgt opp. Nå får vi se hva etaten svarer, men dette ser ut til å føye seg inn i rekke saker hvor byråd Berg er involvert og som alle kjennetegnes av mangelfull ledelse og dårlig kontroll, legger han til.

Kritisk til håndteringen siden 2015

Sundelin skriver videre at Høyre er sterkt kritisk til hvordan Lan Marie Berg har håndtert denne saken siden 2015.

– Til tross for at Mattilsynet lenge oppfordret Oslo kommune til å få opp farten, og til og med truet med dagbøter på én million kroner, fremmet hun ikke saken for bystyret før etter valget i fjor høst. Vi kan ikke fri oss fra mistanken om at hun bevisst holdt saken tilbake for at nedbygging av grøntområder, store terrenginngrep og mange år med støy og anleggsarbeid ikke skulle ødelegge valgkampen til MDG i de berørte bydelene, skriver han.

Slår tilbake mot Høyre

Lan Marie Berg slår tilbake mot Høyre og Sundelins kritikk av hennes håndtering av vannforsyningssaken siden 2015.

– Høyres kritikk er urimelig. En alternativ vannforsyning for Oslos befolkning har vært utredet siden forrige århundre. Det var først under dette byrådet at det kom på plass et vedtak som sikrer Oslo en trygg vannforsyning, skriver Berg.