Byråd for byutvikling Hanna Marcussen i Oslo sier det er veldig spennende at OBOS har sett på alternative kollektivløsninger for Gjersrud-Stensrud. Foto: Svanhild Blakstad

Byråd for byutvikling Hanna Marcussen i Oslo sier det er veldig spennende at OBOS har sett på alternative kollektivløsninger for Gjersrud-Stensrud. Foto: Svanhild Blakstad

Byråd berømmer OBOS for busstunnel-initiativ

Tirsdag lanserte OBOS et forslag om å bygge en 2,6 kilometer lang tunnel for elektriske busser fra Gjersrud-Stensrud til Rosenholm stasjon i bydel Søndre Nordstrand. Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen, berømmer OBOS for initiativet de har tatt