Byhagen

I Lonaparken i Åsane har FM Strand AS ført opp to blokker med totalt 111 leiligheter for Bonava Norge AS.

Fakta

Sted: Åsane, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, leiligheter

Tiltakshaver: Bonava

Totalentreprenør: FM Strand

Prosjekteringsledelse: FM Strand

Arkitekt: LINK arkitektur

Rådgivere: RIB og RIAku: Holst & Valen l RIV: Multiconsult Stord og Bygg og Ventilasjon l RIE: Sønnico l RIBr: Firesafe l RI Energiberegn: Trond Wickman l RI Heis: Ing Stein Knutsen l RI Infiltrasjonsanlegg: COWI

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Exact Geosurvey l Grunnarbeider: Bergs Maskin l Betongarbeid: FM Strand l Bærende stålkonstruksjoner: Fana Stål l Betongelementer: Con-Form l Taktekking: IcopalTak l Glass og alu: Kebo Glass l Blikkenslager: Sigurd Opheim l Rekkverk: Rekkverkspesialisten l Tømmer utv og innv: J H Nævdal Bygg l Maler: RSV Maling og Gulv l Parkett: ABS Parkettgruppen l Flislegger: Mur og Flisservice l Rørlegger, varme, sprinkler og slukkeanlegg: Grevstad og Tvedt l Elektro: Sønnico l Ventilasjon: Bygg og Ventilasjon l Baderomskabiner: Norac Badekabiner l Heiser: Ing Stein Knutsen l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Låssenteret l Kjøkken og garderober: HTH Kjøkkenforum l Webhotell: Infotech l Transport og mottak byggavfall: Ragn Sells l Infiltrasjonsanlegg: VA Teknikk Vest l Byggevarer: Neumann Bygg

LINK arkitektur AS har tegnet blokkene og FM Strand har utført byggearbeidet i en totalentreprise. Betongarbeidene startet i midten av august i 2017 og prosjektet ble ferdigstilt 15 måneder senere, i november 2018.

Prosjektleder Steffen Sørås i FM Strand forteller at byggetiden ble den desidert største utfordringen i dette prosjektet.

– 111 leiligheter skulle ferdigstilles på 15 måneder. Planlegging, medvirkning fra UE og fremdriftsoppfølging ble derfor ekstremt viktig. Byggets lokalisering i hjertet av Lonaparken ga oss også en krevende arbeidsplass. Hele tomten ble bygget på, noe som ikke ga oss noe ekstra riggområde. I tillegg krevde omkring-liggende bygninger god dialog med naboene, slik at tilkomst til tomten ble ivaretatt, sier Sørås.

I og med at Byhagen er det fjerde og siste prosjektet knyttet til ett felles garasjeanlegg fikk FM Strand noen ekstra utfordringer knyttet til bruken av ferdigstilt garasje på øvrige prosjekter. Adkomsten til garasjeanlegget under Naboprosjektene Lona-Parken1, Elvebredden 1 og Elvebredden 2, gikk i hele bygge-prosessen igjennom byggeplassen, noe som krevde ekstra opp-følging i forhold til HMS, planlegging og ivaretakelse av nabo-
enes interesser.

I likhet med alle FM Strands prosjekter ble flere av lean-prin-sippene benyttet under byggeprosessen, men i og med at marginene på fremdrift var så små, var man avhengig av at oppfølgingen var minst like god som planleggingen.

– Den tette oppfølgingen av fremdriften medførte i tillegg at vi klarte å ha en høyere ferdiggrad, som igjen resulterte i svært få feil og mangler ved overlevering. Valg av løsninger ble vurdert ekstra nøye for å fjerne eventuelt svinn, og for å redusere bygge-tid på byggeplassen. Blant annet ble det benyttet I-bjelker i yttervegg for effektiv montasje av stenderverk, det ble benyttet blåseisolasjon for å redusere avfall, samt for å redusere tidsbruk ved isolering. Baderomsmoduler ble levert ferdig på byggeplass slik at badene kunne ferdigstilles tidlig, sier Sørås.

111 leiligheter

Byhagen består av to boligblokker på seks og sju etasjer plassert oppå felles garasjeanlegg. De 111 leilighetene har to til fire rom og er fra 37 til 128 kvadratmeter. Standarden på leilighetene er ifølge Sørås god, med kvaliteter som parkett av hvitlasert eik, keramiske fliser på bad og toalett, sparklet og malte tak/vegger samt kvalitetskjøkken fra HTH. Tilvalgsmulighetene har vært tidsbegrenset, men kjøpere som var tidlig ute kunne gjøre endringer på sine boliger. Balkonger er levert med overflate av stålglattet betong og er gitt et arkitektonisk uttrykk med sikk-sakk mønster oppover. Dette gir både ekstra sollys og tak over deler av balkongen. Terrasser på bakkenivå og i sjuende etasje og en felles takterrasse på 120 kvadratmeter har terrassebord av tre. Det er 95 biloppstillingsplasser i prosjektets kjeller. Byhagen ligger i et meget barnevennlig område, med to lekeplasser tilknyttet dette prosjektet og flere lekeplasser i Lonaparken.

Godt og sammensatt nabolag

Arkitekt Kari Kløve i LINK arkitektur forteller at i forlengelsen av torgaksen fra Horisont har arkitektfirmaet utformet Byhagen sammen med utvikler Bonava.

– Et flott boligprosjekt med leiligheter i ulike størrelser fra ett-roms til romslige familieleiligheter og med forventninger om et godt og sammensatt nabolag. Bebyggelsen med de to bygning-ene omkranser en felles opparbeidet hage med stemnings-skapende belysning, tilrettelagt med benker for refleksjon og kanskje en tilfeldig prat. Barna som bor her eller er på besøk tilbys tilrettelagte lekearealer og bilfrie gater. Torget med parkanlegg, som trapper seg ned mot bekk, vannspeil, gangstier og sitteplasser er områder som alle med forskertrang og opp-levelseslyst vil frydes over, sier Kløve.

Byhagen ligger i et bilfritt område med nedkjøring til parkerings-kjeller fra Myrdalsveien. Alle leilighetene får boder i kjeller og heis fra parkeringskjeller til leiligheten er en selvfølge. Inngangspartiene til boenhetene er godt visualisert og knyttet sammen med interne gangveier og smau. Trappehusene har rause glassfelt der lyset vil sildre ut på fellesarealene når det mørkner ute. Det skal være kjekt å komme hjem og det skal være kjekt å vise frem sin bolig, helt fra hovedinngang og frem til egen ytter-dør og inn. De ulike retningene på bygningskroppen danner gode og varierte uterom for lek og sosiale møteplasser. Bygge er på seks og sju etasjer med en solrik felles takterrasse møblert og med pergola.

– Fasadene er i lyse farger med beskjeden struktur og vertikale profiler som gir fasaden et spennende skyggespill. Leilighetene får store private sør- og vestvendte balkonger som henvender seg mot hagen. Balkongene er løst med en svak skrå saksing slik at de dels ligger under overdekket areal og dels under åpen himmel. Dette danner en skrå flate i front som slipper solen og lyset lenger inn i leilighetene. Nederste delen av balkong-rekkverket er designet med tett felt, for skjerming av innsyn, glassfelt på øverste del med håndløpere i tre gir ett lett uttrykk. Her nyter man både solrike sommerdager og de lange kveldene på bal-kongen. LINK arkitektur har hatt gleden av å være ansvarlig arkitekt, landskapsarkitekt og bygningsfysikk samt ansvarlig SØK, sier Kløve.

Overvannsmagasin

Byhagen ligger like bak kjøpesenteret Horisont og bare et steinkast unna Vestlandshallen og den nye idrettshallen som er under oppføring. Tidligere lå det en myr på tomten. Hele tomten er sprengt ned til kote +87 og det er etablert et overvanns-magasin mellom fjellgrunnen og bunnplaten i betong.

Byhagen 1 er utformet som en uttrukket Z, mens Byhagen 2 har L-form. Blokkene har hovedbæresystem i betong og stål. Det er benyttet Con-Form veggelementer og trappeelementer. Takflater er isolerte og tekket med to-lags asfalttekking. Fasadene er kledd med fasadeplater i to forskjellige farger.

Tek10

Det er påstøp i plan 1, betongdekker i plan 2-6 og Granab gulv i plan 7. Bad, bod og gang/entre levert med nedsenket himling.

Uteområder er opparbeidet med gangveier, benker, lekeplasser, plen og busker.

Byhagen er prosjektert etter Tek10. Oppvarming skjer med viftekonvektor i himling, basert på nærvarme (varmepumpe mot borehull). Det er elektrisk gulvvarme på bad. Begge blokkene har energiklassifisering som grønn B. Leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Hver leilighet har eget aggregat plassert i bod, eller over platetopp.