Bygningssjefen anker

Bygningssjef Hans Christian Fæste i Nesodden tapte på alle punkter i saken han har anlagt mot kommunen om usaklig oppsigelse. Saken ankes nå til høyere rett.

En enstemmig Asker og Bærum Tingrett ga kommunen medhold på alle punkter. Fæste ble også dømt til å betale saksomkostningene på 226 000 kroner. Ifølge Akershus Amtstidende arbeides det nå med anken. Fæstes advokat Per Slinde sier til avisen at han synes tingrettens dom, bærer preg av at retten har misforstått saken på en rekke punkter. Han vil foreløpig ikke konkretisere dette nærmere. Det er nesten et år siden at bygningssjefen ble oppsagt i kommunen. Det hadde bygd seg opp en uløselig konflikt i administrasjonen. Retten vurderte saken slik at Fæste ikke har de egenskaper stillingen krever og at kommunen hadde saklig grunn til å si ham opp. Retten finner det også bevist at bygningssjefen har opptrådt illojalt både overfor over- og underordnede.