Byggvirksomheten demper AF-gleden

Pilene peker fortsatt oppover for AF Gruppen, men byggvirksomheten presterer for tiden svakt.

AF Gruppen omsatte etter årets tre første kvartaler for 2,86 milliarder kroner med et resultat før skatt på 91,9 millioner som gir en brutto fortjenestemargin på 3,2 prosent, opp fra 2,6 på samme tid i fjor. Dette er det beste resultatet bedriften har levert etter tre kvartaler så langt. For tredje kvartal nådde omsetningen vel 1 milliard med et resultatet 29,6 millioner som gir en margin på snaue 3 prosent mot 3,8 prosent for samme kvartal i fjor. Anleggsvirksomheten er på offensiven. Omsetningen etter årets tre første kvartaler var på 897 millioner med et resultat før skatt på 51,8 millioner som gir en brutto fortjenestemargin på 5,8 prosent mot 1,8 på samme tid i fjor. I tredje kvartal var omsetningen 330 millioner med et resultat på 11,2 millioner som gir en margin på 3,4 prosent. Skåret i gleden er byggvirksomheten hvor det særlig er AF Ragnar Evensen som svikter. Omsetningen per tredje kvartal var på 1,77 milliarder kroner med et resultat før skatt på 11,1 millioner som gir en brutto resultatmargin på syltynne 0,6 prosent. I tredje kvartal nådde omsetningen 605,8 millioner med et resultat på 2,2 millioner som gir en margin på knapt 0,4 prosent. Konsernsjef Per Aftreth forklarer svikten med dårlig gjennomføring på noen enkeltprosjekter kombinert med at selskapet har satset for svakt på egenregiprosjekter innen bolig slik at de store utviklings-fortjenestene har uteblitt. Men nå er tapsprosjektene i ferd med å avsluttes. Industrivirksomheten viser kraftig fremgang som blant annet skyldes at rivingen av overbygningen på Ekofisktanken er kommet godt i gang. Omsetningen etter årets tre første kvartaler steg med 100 millioner til 262,8 millioner kroner med et resultatet før skatt på 24 millioner som gir en brutto fortjenestemargin på 9,1 prosent, opp fra 6,3 på samme tid i fjor. For tredje kvartal økte omsetningen med over 50 millioner til 110,7 millioner mens resultatet mer enn fordoblet seg til 11,3 millioner som gir en margin på 10,2 prosent. Du kan lese mer om AF Gruppens resultat i Byggeindustrien nr. 16 som kommer ut først i desember.