Fra venstre: Knut Mathisen, senior industry development manager i GS1 Norway, Halvard Gavelstad, adm. dir. i Byggtjeneste AS og Aleksander Bjaaland, adm. dir. i Holte AS.

Byggtjeneste viser frem API-nyhet i Tokyo

Byggtjeneste viser hvordan buildingSMART og GS1 åpne standarder og elektronisk handelsformat NEB-supply virker sammen for å få informasjonen til å flyte i hele forsyningskjeden.

Norsk Byggtjeneste AS presenterer API-nyheten på BuildingSMART International Summit i Tokyo.

Byggtjeneste har utviklet et generisk REST API som muliggjør søk etter produkter basert på egenskaper med bruk av bSDD identifikatorer (Guid’er). API-et returnerer basis produktinformasjon sammen med GTIN, for entydig identifisering av produktet. Prosjektet presenteres sammen med sammen med GS1 Norway og Holte AS. Prosjektet presenteres i plenum tirsdag, og ytterligere i detaljer i Product Room onsdag og torsdag.